Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Λαμιέων δια περιφοράς

0

 

Με 11 θέματα στην ημερήσια διάταξη του συνεδριάζει στις 30 Μαρτίου 2020, ημέρα Δευτέρα και 12.00΄, το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Λαμιέων.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, και οι σύμβουλοι θα μπορούν να τοποθετηθούν είτε μέσω e-mail , είτε με τηλεφωνική επικοινωνία μέχρι την ορισθείσα ημέρα και ώρα της συνεδρίασης, προκειμένου να διεκπεραιωθεί η ληφθείσα απόφαση, η οποία θα ανακοινωθεί από τον Πρόεδρο, σε επόμενη, τακτική συνεδρίαση.

ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ
Θέμα 1ο Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης του Δήμου Λαμιέων στο πλαίσιο της πρόσκλησης (LC-SC3-RES-10-2020) για την «Οικοδόμηση ενός μέλλοντος με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και ανθεκτικού στις αλλαγές του κλίματος» (LC) που εντάσσεται στο Πρόγραμμα Πλαίσιο για την Έρευνα και την Καινοτομία Ορίζοντας 2020 (H2020-2019-2020).
Εισηγητής Δήμαρχος 
Θέμα 2ο Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης του Δήμου Λαμιέων στην πρόσκληση με κωδικό 64, της ΕΥΔΕΠ Στερεάς Ελλάδας, για «Έργα αναβάθμισης της ενεργειακής απόδοσης και εξοικονόμησης ενέργειας σε Δημόσια κτίρια στις περιοχές παρέμβασης των Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ)».
Εισηγητής Δήμαρχος 
Θέμα 3ο Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης του Δήμου Λαμιέων στην πρόσκληση με κωδικό 65, της ΕΥΔΕΠ Στερεάς Ελλάδας, για «Δράσεις προστασίας και αξιοποίησης της πολιτιστικής κληρονομιάς και του πολιτιστικού/φυσικού αποθέματος στις περιοχές παρέμβασης των Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ)».
Εισηγητής Δήμαρχος 
ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
Θέμα 4ο Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2020
Εισηγητής Δήμαρχος 
Θέμα 5ο Έγκριση και υπογραφή συμβάσεων χρήσης ηλεκτρονικής τραπεζικής με τις τράπεζες που τηρούνται τραπεζικοί λογαριασμοί των κληροδοτημάτων του Δήμου Λαμιέων 
Εισηγητής Δήμαρχος 
Θέμα 6ο Ανανέωση σύμβασης παροχής υπηρεσιών συγκοινωνιακού έργου μεταξύ Δήμου Λαμιεων & «Αστικού ΚΤΕΛ Λαμίας Α.Ε.».
Εισηγητής Δήμαρχος 
Θέμα 7ο Περί «Εκμίσθωσης του κυλικείου του Δημοτικού Νεκροταφείου Λαμίας (Ξηριώτισσας) με δημοπρασία»  
Εισηγητής Δήμαρχος
Θέμα 8ο Λήψη απόφασης για την απ’ ευθείας ή μη ανάθεση της εκμίσθωσης δημοτικού αγροτεμαχίου εμβαδού 15 στρεμμάτων  στη θέση «Λογγά» της Κοινότητας Ροδωνιάς
Εισηγητής Δήμαρχος
ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
Θέμα 9ο Μίσθωση κτιρίων για θέματα σχολικών μονάδων
Εισηγητής Εντεταλμένος  Δημ. Σύμβουλος κ. Αθανάσιος Παπαχρήστος
ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
Θέμα 10ο Περί σύστασης επιτροπής παραλαβής έργου “ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΠΑΤΗΣ”
Εισηγητής Δήμαρχος 
Θέμα 11ο Περί σύστασης επιτροπής παραλαβής έργου “ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ,ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ”
Εισηγητής Δήμαρχος 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here