Ο Μιχ. Κορδολέμης συγκαλεί ΔΣ στην ΕΠΣΦ…

0

Μετά την παρέλευση του τριημέρου που δόθηκε προθεσμία από το διαιτητικό δικαστήριο της ΕΠΟ να συγκληθεί εκτάκτως το ΔΣ της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Φθιώτιδας,ο Μιχαλης Κορδολέμης της ομάδας των “7” συγκαλεί το ΔΣ με σκοπό την ανασυγκρότηση του.
Η σχετική πρόσκληση έχει ως εξής:
“...ΕΠΕΙΔΗ παρελθούσης απράκτου της τριημέρου προθεσμίας συγκλήσεως του Δ.Σ. από τον Πρόεδρο αυτού, κ. Κων/νο Σακκελάρη, έχουμε παρόν, ενεστώς και έννομο συμφέρον και δικαίωμα, δυνάμει της προειρημένης υπ’αριθ.20/2020 αποφάσεως του Διαιτητικού Δικαστηρίου της Ε.Π.Ο., να συγκαλέσουμε οι επτά (7) προσφεύγοντες/αιτούντες νόμιμα αυτό, τηρώντας τις προμνησθείσες διατυπώσεις δημοσιότητας.
ΕΠΕΙΔΗ περαιτέρω προεχθές 20-02-2020, εξ αφορμής και με την επίκληση της προαναφερθείσης αποφάσεως υπ’αριθ.20/2020 του Διαιτητικού Δικαστηρίου της Ε.Π.Ο. τα δύο (2) εκ των τριών (3) μελών της Πειθαρχικής Επιτροπής της Ε.Π.Σ.Φ. δήλωσαν εγγράφως την παραίτησή τους, γεγονός που καθιστά επιτακτική την ανάγκη αμέσου αναπληρώσεως των παραιτηθέντων μελών της Πειθαρχικής Επιτροπής με απόφαση, προκειμένου για τη δυνατότητα αμέσου ανασυγκροτήσεως αυτής και λήψεως αποφάσεων επί των πειθαρχικών παραπτωμάτων η εκδίκαση των οποίων εκκρεμεί.

…ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ – ΑΠΕΥΘΥΝΩ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Ε.Π.Σ.Φ την κάτωθι ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
«Καλούνται άπαντα τα μέλη του Δ.Σ. της Ε.Π.Σ.Φ. σε έκτακτη συνεδρίαση του Δ.Σ., που θα λάβει χώρα ημέρα Δευτέρα 24-02-2020 και ώρα 17.00 στα γραφεία της Ε.Π.Σ.Φ., οδός Όθωνος αριθ.1 με θέμα ημερήσιας διάταξης «Συζήτηση και Λήψη απόφασης επί αιτήματος Ανακατανομής αξιωμάτων (αναδιάρθρωσης) μεταξύ των μελών του Δ.Σ. της Ε.Π.Σ.Φ.». Καλείται ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ.Κων/νος Σακκελάρης να προεδρεύσει της Συνεδριάσεως του Δ.Σ. και ο Γενικός Γραμματέας κ.Καρακώστας Δημήτριος, να εκτελέσει τα δικά του καθήκοντα στη Συνεδρίαση. Σε περίπτωση αρνήσεως ή μη προσελεύσεως του Προέδρου ή/και του Γενικού Γραμματέως, αυτοί θα αναπληρωθούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’αριθ.20/2020 απόφαση του Διαιτητικού Δικαστηρίου της Ε.Π.Ο. Ομοίως, σε περίπτωση που για οιονδήποτε λόγο ή αιτία δεν καταστεί εφικτό να πραγματοποιηθεί η Συνεδρίαση στα γραφεία της Ε.Π.Σ.Φ., αυτή θα πραγματοποιηθεί στο χώρο υποδοχή/χωλ των γραφείων επί της οδού Όθωνος αριθ.1 της πόλεως Λαμίας. Η παρούσα πρόσκληση κοινοποιείται μέσω e-mail ή/και sms σε όλα τα μέλη του Δ.Σ. της Ε.Π.Σ.Φ., καθώς και στην Ε.Π.Σ.Φ. και προς Μ.Μ.Ε. της Φθιώτιδας.».

Λαμία, 22-02-2020
-Ο- ΚΑΛΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΡΔΟΛΕΜΗΣ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here