Οι προτάσεις της ΣΤΕΡΕΑΣ ΥΠΕΡΟΧΗΣ για την τουριστική προβολή

0

Με αφορμή την συνεδρίαση του Π/Σ Στερεάς την Τρίτη για την τουριστική προβολή της Περιφέρειας,η παράταξη του Δημήτρη Αναγνωστάκη ΣΤΕΡΕΑ ΥΠΕΡΟΧΗΣ κατέθεσε την δική της πρόταση με την επισήμανση πως θα είναι παρούσα,θα παρακολουθεί και θα παρεμβαίνει όποτε χρειαστεί.

Χαλκίδα, 18-05-2020
Προς
Τον κ. πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς.
Κοιν.: κ. περιφερειάρχη και μέλη του Π.Σ. Στερεάς Ελλάδας.

ΘΕΜΑ: Η «Στερεά… Υπεροχής!», καταθέτει τις προτάσεις της, για την αντιμετώπιση των αρνητικών επιπτώσεων της επιδημίας COVID-19, στον τουρισμό της περιφέρειάς μας.

Κύριε πρόεδρε, κυρίες και κύριοι σύμβουλοι,

η παράταξη «Στερεά Υπεροχής!» αφού εκτίμησε τα νέα δεδομένα, όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί μετά την πανδημία και αφού μελέτησε τις προτάσεις των θεσμικών εκφράσεων του Τουριστικού Κλάδου της Στερεάς, πρότεινε με επιστολή της, στις 29 Απριλίου 2020,
να συζητηθεί στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, ως ειδικό θέμα:
“Η Αντιμετώπιση των αρνητικών επιπτώσεων της επιδημίας COVID-19, στον τουρισμό της περιφέρειας Στερεάς”.
Ενδεικτικά προτείναμε να συζητηθούν :
Ο ανασχεδιασμός του τουριστικού προγράμματος της περιφέρειάς μας.
Τρόποι αντιμετώπισης των άμεσων προβλημάτων, με στόχο την ελαχιστοποίηση των απωλειών, δίνοντας έμφαση στον εσωτερικό τουρισμό και διερευνώντας δυνατότητες επέκτασης της περιόδου.
Επισημάναμε δε, ότι κυρίαρχο μέλημα της Περιφέρειάς μας, οφείλει να είναι η διασφάλιση και διατήρηση των θέσεων εργασίας.
Ειλικρινά λοιπόν χαιρόμαστε, για τη θετική ανταπόκριση στο αίτημά μας.

Έχοντας μελετήσει την εισήγηση, διαπιστώνουμε αρκετές συμπτώσεις και ιδιαίτερα στην καθυστερημένη αντίδραση της Κυβέρνησης, ως προς τη θέσπιση κανόνων λειτουργίας, σπαταλώντας πολύτιμο χρόνο, απαραίτητο για την προετοιμασία του συνόλου των επαγγελματιών τουρισμού. Η εισήγηση αναφέρει χαρακτηριστικά:

«Σε εθνικό επίπεδο δε γνωρίζουμε ακόμη ποιες χώρες – αγορές θα ανοίξουν και είναι υπό εξέταση από το Υπουργείο Τουρισμού, την Κυβέρνηση και την Ευρωπαϊκή Ένωση, συγκεκριμένα μέτρα που θα αφορούν τον καθορισμό κανόνων λειτουργίας σε μεταφορές, ξενοδοχεία και καταλύματα, πολιτιστικούς χώρους και χώρους εστίασης».

Θεωρούμε πως αποτελεί κοινό τόπο, η απλή διαπίστωση της έλλειψης ενός συγκροτημένου κυβερνητικού σχεδίου και ότι κάθε μέρα που περνάει μας κοστίζει όλο και περισσότερο.

Οι οικονομικές συνέπειες της υγειονομικής κρίσης του COViD-19 προοιωνίζονται ως ιδιαίτερα αρνητικές τόσο για την κοινωνία όσο και για το σύνολο της επιχειρηματικότητας.
Ειδικότερα, σε επίπεδο περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, το βαρύ πλήγμα στον τουρισμό,
σε συνδυασμό με τις περυσινές αλλά και φετινές φυσικές καταστροφές και την προβληματική ελαιοκομική περίοδο, προδιαγράφουν σοβαρούς κινδύνους για τις επιχειρήσεις της Στερεάς, ιδιαίτερα τις μικρές και πολύ μικρές, όπως και για τους εργαζόμενους και τις αδύναμες κοινωνικές ομάδες.

Με γνώμονα τη θεσμική μας ευθύνη και θέλοντας να συμβάλουμε στη λήψη των απαραίτητων μέτρων, για τη βέλτιστη αντιμετώπιση της κρίσης και αποφυγή του ενδεχομένου κλεισίματος χιλιάδων επιχειρήσεων, καταθέτουμε πλαίσιο προτάσεων, που αφορούν αρμοδιότητες της κεντρικής διοίκησης αλλά και αρμοδιότητες στο δικό μας πεδίο ευθύνης.
Η κατεύθυνση μέτρων που προτείνουμε, στηρίζονται σε 4 πυλώνες και 3 άξονες:
Πυλώνες.
 Άμεσα οριζόντια μέτρα οικονομικής ανακούφισης του κλάδου, για να αποτραπεί ο κίνδυνος κατάρρευσης, να υπάρξει η αναγκαία ρευστότητα και να διασφαλιστεί η βιωσιμότητά του και η επιβίωση των εργαζομένων.
 Μεσοπρόθεσμα οικονομικά και αναπτυξιακά μέτρα, ώστε να διασφαλιστεί η δυναμική επανεκκίνησή του.
 Μετάβαση σε ένα βιώσιμο μοντέλο τουριστικής ανάπτυξης, δίκαιο και πράσινο.
 Διασφάλιση των εργασιακών δικαιωμάτων, προστασία των εργαζομένων, αναβάθμιση τουριστικής εκπαίδευσης.

Άξονες.
 Ενίσχυση της ζήτησης.
 Ενίσχυση των επιχειρήσεων.
 Ενίσχυση των εργαζομένων.
Απαραίτητες και αναγκαίες προϋποθέσεις :
Υγειονομικό πρωτόκολλο και ενίσχυση του ΕΣΥ, ιδιαίτερα στους τουριστικούς προορισμούς.

Κυρίες και κύριοι σύμβουλοι,

Ο Τουρισμός παράγει το 13% του ελληνικού ΑΕΠ και οι εργαζόμενοί του, φτάνουν περίπου το 26% της συνολικής απασχόλησης.
Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού (ΠΟΤ) κάνει λόγο για τη χειρότερη κρίση από το 1950 και εκτιμάται πως το ποσοστό μείωσης των τουριστικών αφίξεων για το 2020, θα κυμανθεί μεταξύ 60% και 80% στα κράτη-μέλη του.
Συμβατές με τις προβλέψεις αυτές, είναι και τα μηνύματα του ΔΝΤ και της Ε.Ε. καθώς και η δήλωση του Πρωθυπουργού, για 10% ύφεση στην Ελλάδα.
Η συνολική εκτιμώμενη απώλεια του ξενοδοχειακού τζίρου φτάνει στα 4,46 δις.
Με αναγωγή στο συνολικό πληθυσμό των ξενοδοχείων υπολογίζεται πως κινδυνεύουν άμεσα 45.000 θέσεις εργασίας.
Το 70 % των ξενοδοχείων συνεχούς λειτουργίας, δηλώνει ότι έχει ανάγκη για χρηματοδότηση, η οποία ανέρχεται κατά μέσο όρο στο 30% του τζίρου τους.
Ομοίως και το 65% των ξενοδοχείων εποχικής λειτουργίας, δηλώνουν ανάγκες χρηματοδότησης στο 31,5% του τζίρου τους.
Με αναγωγή, εκτιμάται πως οι ανάγκες χρηματοδότησης φτάνουν κοντά στα 500 εκατ. ευρώ για τα συνεχούς λειτουργίας και 1.3 δις. ευρώ για τα εποχικής.
Συνολικά η ανάγκη χρηματοδότησης διαμορφώνεται στα 1,8 δις ευρώ.

Η κυβέρνηση κι ο υπουργός Τουρισμού αναμένουν, τη συμφωνία σε ευρωπαϊκό επίπεδο ή μεταξύ επί μέρους χωρών, για «υγειονομικό διαβατήριο» των εισερχόμενων τουριστών.
Ωστόσο, οι πέντε βασικές αγορές για τον ελληνικό τουρισμό, (Αγγλία, Γερμανία, Ιταλία, Γαλλία, ΗΠΑ) αλλά βασικές και για την περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, όπως προκύπτει από την ετήσια έκθεση ανταγωνιστικότητας και διαρθρωτικής προσαρμογής στον τομέα του τουρισμού για το έτος 2018, έχουν το μεγαλύτερο υγειονομικό πρόβλημα και οι αφίξεις από αυτές θα περιοριστούν, δημιουργώντας μεγάλο κενό σε σχέση με τα 28 εκατομμύρια αφίξεις του 2019.

Αναμφίβολα, μπροστά στους κινδύνους αυτούς, απαιτείται δέσμη γενικών και στοχευμένων μέτρων, (τιμές, ενέσεις ρευστότητας, άτοκα δάνεια, προβολή κλπ. για τις επιχειρήσεις), για τον περιορισμό της καταστροφής επιχειρήσεων και θέσεων εργασίας, σε έναν τόσο εξαρτώμενο από τη διεθνή ζήτηση τομέα, όπως ο τουρισμός.

Για όλους τους παραπάνω λόγους, ένα μαζικό πρόγραμμα επιδότησης του εσωτερικού τουρισμού, όπως και το πρόγραμμα “Κοινωνικός Τουρισμός”, θα είχε πολλαπλά οικονομικά και κοινωνικά οφέλη και θα καλλιεργούσε αίσθημα κοινωνικής αλληλεγγύης, για την αντιμετώπιση της δύσκολης αυτής κατάστασης.
Θα μπορούσε να συμβάλλει ταυτόχρονα στη διάσωση θέσεων εργασίας, στη μείωση της ανεργίας στον τομέα του τουρισμού και στη διατήρηση των επιχειρήσεων.
Μια πρακτική που ακολουθούν κι άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Οι προτάσεις μας επιγραμματικά.

1. Πρόγραμμα Εσωτερικού Τουρισμού π.χ. «ΔΙΑΚΟΠΕΣ για ΟΛΟΥΣ».
Απευθύνεται στο σύνολο των ξενοδόχων/καταλυμάτων και στο σύνολο των Ελλήνων πολιτών, με κοινωνικά και εισοδηματικά κριτήρια.

2. Ρευστότητα, με τη μορφή μη επιστρεπτέας κρατικής ενίσχυσης, στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

3. Στήριξη μικρών οικογενειακών επιχειρήσεων, που δεν εμπίπτουν σε κανένα μέτρο, παρέχοντας ειδικό μηνιαίο επίδομα 800€, όπως σε όποιον δεν έχει εισόδημα.

4. Μείωση έμμεσων φόρων, ΦΠΑ 6% στη διαμονή και 11% στην εστίαση, για το 2020.

5. Καμία αύξηση στα τιμολόγια ύδρευσης-αποχέτευσης, φυσικού αερίου και ηλεκτρισμού, μέχρι το τέλος του 2020. Μέτρο που πρέπει να αφορά όλους τους παρόχους και διερεύνηση της δυνατότητας κάλυψης του ίδιου κόστους από το Υπουργείο Οικονομικών, για την περίοδο της πανδημίας, για επιχειρήσεις που σταμάτησαν την εργασία τους.

6. Παράταση αναστολής πληρωμής φόρων, επιταγών και δανείων.

7. Πάγωμα των συμβάσεων εργασίας, με αναδρομικό χαρακτήρα ρύθμισης, περιορισμοί στη δυνατότητα μονομερούς μεταβολής στο εργασιακό περιβάλλον του εργαζομένου και κατάργηση απολύσεων με αναδρομική ισχύ.

8. Επίδομα ανεργίας για εποχικούς εργαζόμενους, με μειωμένο αριθμό απαιτούμενων ενσήμων, από 100 σε 50, αφού στην καλύτερη περίπτωση θα εργαστούν για δύο μήνες, όπως αιτείται και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στον Επισιτισμό-Τουρισμό.

9. Πλήρης κάλυψη των ασφαλιστικών τους οφειλών, επί του ονομαστικού μισθού για χρονικό διάστημα πέραν των 45 ημερών και μέχρι την αποκατάσταση της κρίσης.

10. Αναλογική επέκταση των μέτρων που αφορούν στους εργαζόμενους που είναι σε ΚΑΔ
ευνοϊκών ρυθμίσεων, για όλους τους ΚΑΔ των τουριστικών δραστηριοτήτων (εργαζόμενους στον τουρισμό με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους, εργαζόμενους με ειδικό καθεστώς.)

11. Κατεύθυνση αδιάθετων πόρων ΕΣΠΑ 2014-2020 κατά προτεραιότητα στον Τουρισμό, με στοχευμένη κατανομή πόρων στη ενίσχυση της απασχόλησης, επιχειρηματικότητας και επαγγελματικής κατάρτισης.

12. Αναπροσαρμογή σε σχεδιαζόμενες δράσεις του ΕΣΠΑ και ΠΕΠ, λαμβάνοντας υπόψη τα νέα δεδομένα για την επιχειρηματικότητα, με δράσεις υπέρ των πληττόμενων οικονομικών κλάδων και δράσεις ενίσχυσης της υγειονομικής ασφάλειας, σε χώρους παραγωγής και εμπορίου.

13. Παράταση, για ένα έτος τουλάχιστον, της υλοποίησης όλων των Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014 – 2020, που αφορούν στην Εξωστρέφεια.

14. Ενίσχυση ψηφιακού μετασχηματισμού δημοσίων οργανισμών αλλά και επιχειρήσεων.

15. Παροχή κινήτρων για συνενώσεις (clusters), δίκτυα μικρομεσαίων επιχειρήσεων (networking) και δράσεων διασύνδεσης του τουριστικού κλάδου, με την εγχώρια παραγωγή, (τοπικά σύμφωνα προμήθειας προϊόντων με κλάδους τροφίμων, εξοπλισμού και κατασκευών).

16. Επιτάχυνση των διαδικασιών υλοποίησης των Ανοικτών Κέντρων Εμπορίου.

17. Ενίσχυση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), για την επιτάχυνση υλοποίησης έργων και επιπρόσθετων δράσεων, κατά των επιπτώσεων του Cov-19.

18. Προστασία της Δημόσιας Υγείας, με ουσιαστική ενίσχυση όλων των δομών Υγείας του ΕΣΥ στη Στερεά Ελλάδα, απαρέγκλιτη τήρηση των μέτρων που εισηγείται ο ΕΟΔΥ και εντατικοποίηση των μέτρων ατομικής προστασίας. Η ισχυροποίηση του ΕΣΥ είναι καθοριστικής σημασίας, ώστε να εμπεδωθεί αίσθημα υγειονομικής ασφάλειας και αυτό θα επιτευχθεί μόνο μέσα από την ενίσχυση με προσωπικό των μονάδων υγείας, ειδικά για τους τουριστικούς προορισμούς.

19. Έγκαιρη έκδοση οδηγού υποχρεωτικών πρακτικών προστασίας της Υγείας, για κάθε τουριστική επιχείρηση, προκειμένου να προσαρμοστούν οι επιχειρήσεις.

20. Προληπτικό έλεγχο στις τουριστικές περιοχές, με κάλυψη από κρατικό προϋπολογισμό και ΕΟΠΥΥ και τακτικά τεστ στο προσωπικό των τουριστικών μονάδων και των τουριστικών υποδομών.

21. Προώθηση θεματικού τουρισμού, με στόχο τη διεύρυνση του τουριστικού προϊόντος και την επέκταση της τουριστικής περιόδου.
22. Ενίσχυση της προβολής και διαφήμισης της Στερεάς Ελλάδας, για την προσέλκυση εσωτερικού τουρισμού, εναλλακτικού, θρησκευτικού, ιαματικού και ιατρικού τουρισμού.
23. Αξιοποίηση επώνυμων και καταξιωμένων ανθρώπων της Τέχνης, του Θεάτρου, του Πολιτισμού, του Αθλητισμού, που έλκουν καταγωγή από Στερεά και θα προσκαλούν επισκέπτες, μέσω διαφημιστικών μηνυμάτων, σε μια υπέροχη και ασφαλή Περιφέρεια.

24. Αξιοποίηση του πολυποίκιλου ενδιαφέροντος, που παρουσιάζει η περιφέρεια Στερεάς, μέσα από την ευρεία γκάμα επιλογών που προσφέρει στον επισκέπτη της.

25. Αξιοποίηση στο μέγιστο δυνατό βαθμό, των αναδυόμενων προτιμήσεων των διεθνών/ευρωπαϊκών τουριστικών αγορών. (Τουρισμός ευεξίας, καλλωπιστικός και ιαματικός/θεραπευτικός τουρισμός, γαστρονομικός τουρισμός, κρουαζιέρα και θαλάσσια δραστηριότητα υποδοχής και συντήρησης σκαφών αναψυχής).

26. Ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού, που επιλέγεται να αποτελέσει κύρια μορφή τουρισμού, συμβάλλοντας στη δημιουργία τουριστικής ταυτότητας της Περιφέρειας.

27. Δικτύωση των τουριστικών πόρων, φυσικών και πολιτιστικών, τόσο ενδοπεριφερειακά όσο και διαπεριφερειακά και ιδίως των πόρων διεθνούς εμβέλειας, με τους λοιπούς αντίστοιχου επιπέδου στη χώρα.

28. Ανάπτυξη του Οικοτουρισμού – Τουρισμού υπαίθρου.
Ο οικοτουρισμός, ως εναλλακτική μορφή τουρισμού, επιλέγεται να αναπτυχθεί στις προστατευόμενες περιοχές της Περιφέρειας καθώς και στον ορεινό χώρο, συμπληρωματικά με δραστηριότητες ορεινού και αθλητικού τουρισμού και υποστηριζόμενος από τα γειτνιάζοντα οικιστικά κέντρα.

29. Ανάπτυξη του Γεωλογικού Τουρισμού.
Οι πόροι της Περιφέρειας που δύνανται να αξιοποιηθούν για την ανάπτυξη του γεωλογικού τουρισμού είναι το παλιρροϊκό φαινόμενο Ευρίπου, οι ιαματικές πηγές Θερμοπυλών , τα Ψωρονέρια, το βόρειο μέτωπο Καλλίδρομου, τα ηφαιστειακά πετρώματα Λιχαδονήσων, ο καθρέπτης της Αρκίτσας κλπ.

30. Συνεργασία με τους Δήμους της Περιφέρειας μας, για την προβολή σημαντικών στρατηγικών ιδιαιτεροτήτων και συγκριτικών πλεονεκτημάτων μας. Συνεργασία για ασφαλείς αλλά και καθαρούς προορισμούς, με την κατάλληλη και απαραίτητη σήμανση, για τους επισκέπτες μας.
31. Διαρκής επικοινωνία και συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, μέσω μιας επιτροπής, που θα προΐσταται ο πολιτικά υπεύθυνος της Περιφέρειας και θα συμμετέχουν και εκπρόσωποι των παρατάξεων.

Η παράταξή μας, πέρα από τις προτάσεις που καταθέτει, θα παρακολουθεί τις εξελίξεις και θα παρεμβαίνει όποτε θεωρήσει και κρίνει ότι χρειάζεται η παρέμβασή της.

Ο ι περιφερειακοί σύμβουλοι της «Στερεά Υπεροχής»:
Αναγνωστάκης Δημήτρης.
Ακριώτου Θεοδώρα, Λάμπου Σπύρος, Μελισσάρης Γιάννης,
Μπερμπερής Μωυσής, Παρασκευάς Δρόσος, Σκούρας Γιώργος.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here