Νοσοκομείο Λαμίας: Δύο ακόμη ιατροί στην μάχη κατά του κορονοϊού

0

Οι δυο εντατικολόγοι που είχε ανακοινώσει στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΛΑΜΙΑ FM-1 ο διοικητής του Νοσοκομείου Λαμίας, Ανδρέας Κολοκυθάς, είναι πλέον γιατροί του νοσοκομείου μας:

Με ΦΕΚ που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της κυβέρνηση, ανακοινώθηκε ο διορισμός δυο νέων ειδικευόμενων γιατρών για την ΜΕΘ του Νοσοκομείου Λαμίας.

Δειτε αναλυτικά:

Με την υπό στοιχεία Γ4α/Γ.Π.οικ. 72978/13.11.2020 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Υπηρεσιών Υγείας του Υπουργείου Υγείας που εκδόθη- κε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 2345/1995, όπως μεταγενέστερα συμπληρώθηκε με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 23 του ν. 2519/1997, του άρθρου 109 του ν. 4622/2019 (Α ́ 133), διορίζεται η ιατρός ΠΑΝΑΓΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ του Γεωργίου σε θέση ειδικευμένου ιατρού Πνευμονολογίας – Φυματιολογίας με εισαγωγικό βαθμό Επιμελητή Β’, για τη Μ.Ε.Θ. του Γε- νικού Νοσοκομείου Λαμίας, θέση του κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ. επί θητεία.
(Αρ. βεβ. της Γ.Δ.Ο.Υ. του Υπουργείου Υγείας: 4736/ 13-11-2020).
(Aρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυνα- μικού Ελληνικού Δημοσίου: 3660387854/13.11.2020).
(Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ Υπουργείου Εσωτερικών: 129894/ 13.11.2020).

και

Με την υπό στοιχεία Γ4α/Γ.Π.οικ. 72977/13.11.2020 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Υπηρεσιών Υγείας του Υπουργείου Υγείας που εκδόθη- κε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 2345/1995, όπως μεταγενέστερα συμπληρώθηκε με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 23 του ν. 2519/1997, του άρθρου 109 του ν. 4622/2019 (Α ́ 133), διορίζεται ο ια- τρός ΚΑΛΟΥΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Κωνσταντίνου σε θέση ειδικευμένου ιατρού Αναισθησιολογίας με εισαγωγικό βαθμό Επιμελητή Β’, για τη Μ.Ε.Θ. του Γενικού Νοσοκο- μείου Λαμίας, θέση του κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ. επί θητεία.
(Αρ. βεβ. της Γ.Δ.Ο.Υ. του Υπουργείου Υγείας: 4736/ 13-11-2020).
(Aρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυνα- μικού Ελληνικού Δημοσίου: 5252631411/13.11.2020).
(Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ Υπουργείου Εσωτερικών: 129892/ 13.11.2020).

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here