Λαμία: Συνεδρίαση με φυσική παρουσία στο ΔΣ Λαμιέων

0

Την Παρασκευή 22 Μαΐου καλείστε σε συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων της οδού Αινιάνων ……

 

Η πρόσκληση του προέδρου του ΔΣ Λαμιέων Γιώργου Κυροδήμου σηματοδοτεί την επιστροφή των δημοτικών συμβούλων στην αίθουσα συνεδριάσεων της οδού Αινιάνων,την επιστροφή στην κανονικότητα.

Δίνεται βέβαια η δυνατότητα σε όποιον σύμβουλο επιθυμεί να συμμετέχει και να παρεμβαίνει στην συνεδρίαση με την βοήθεια της τεχνολογίας.

Στην αίθουσα της οδού Αινιάνων θα παραβρίσκονται όσοι σύμβουλοι επιθυμούν με κανόνες προστασίας πάντα,ένας εκπρόσωπος από κάθε μέσο ενημέρωσης και κανένας άλλος.

Δείτε την πρόσκληση:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 8 ης ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (Άρθρο 67
Ν.3852/10)

***

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στην οδό Αινιάνων 6, την 22αν του μηνός Μαΐου 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.
Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί κεκλεισμένων των θυρών [πλην των εκπροσώπων των ΜΜΕ και ένας ανά μέσο], σύμφωνα με το άρθρο 10 της Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» [ΦΕΚ Α΄55/ 11-03-
2020], ενώ θα υπάρχει και η δυνατότητα τηλεδιάσκεψης.
Παρακαλούμε το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 20/05/2020 και ώρα 12.00΄ , να δηλώσετε στη Γραμματεία του Δ.Σ., αν, στην εν λόγω συνεδρίαση, θα έχετε φυσική παρουσία, ή θα συμμετέχετε σ’ αυτή με τηλεδιάσκεψη, προκειμένου να ληφθεί σχετική μέριμνα στην αίθουσα συνεδριάσεων, για τα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΡ. ΚΥΡΟΔΗΜΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΙΣ 22-05-2020 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 17734/18-05-2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

(Άρθρο 67, Ν.3852/10)

– Ανακοινώσεις Δημάρχου Λαμιέων, κ. Ευθυμίου Κ. Καραΐσκου.
ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Θέμα 1 ο Έγκριση οικονομοτεχνικής μελέτης Βιωσιμότητας, έγκριση σύστασης και έγκριση συμμετοχής του Δήμου Λαμιέων στη σύσταση Αναπτυξιακού Οργανισμού των Δήμων Λαμιέων, Αμφίκλειας-Ελάτειας, Δομοκού,Μακρακώμης και Στυλίδας, με την επωνυμία «Αμφικτυονίες Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Ανώνυμη Εταιρεία» και διακριτικό τίτλο «ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ Α.Ε.». Έγκριση σχεδίου καταστατικού

Εισηγητής Δήμαρχος

ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Θέμα 2 ο Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του Δήμου τρέχοντος έτους και Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος

Εισηγητής Δήμαρχος

Θέμα 3 ο Δωρεάν παραχώρηση της χρήσης δημοτικού ακινήτου στη Διεύθυνσης Πυροσβεστικής Ν. Φθιώτιδας για ίδρυση εποχικού Πυροσβεστικού Κλιμακίου στη Κοινότητα Παύλιανης του Δήμου Λαμιέων

Εισηγητής Δήμαρχος

Θέμα 4 ο Περί «Απευθείας εκμίσθωση αίθουσας του Κοινοτικού Καταστήματος Ανθήλης στα πλαίσια του άρθρου 196 του Ν.4555/18»

Εισηγητής Δήμαρχος

Θέμα 5 ο Tροποποίηση της αριθ. 75/2020 ΑΔΣ ως προς την διάρκειας μίσθωσης ,απ ευθείας εκμίσθωσης ακίνητου – «κληρ/ματος κ. Μουστάκα Υ/3ου ΓΕΛ Μουστάκειου Λαμίας» -αυτοτελούς διαχείρισης Δήμου Λαμιέων, λόγω μη σύννομης ελαχίστης διάρκειας μίσθωσης με τον ν. 4242/2014 , για το είδος της μίσθωσης .

Εισηγητής Δήμαρχος

ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ

Θέμα 6 ο Χορήγηση σύμφωνης γνώμης επί της υπ’ αριθμ. 76/25-2-2020 απόφασης του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. περί τροποποίησης του Ο.Ε.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α. ΛΑΜΙΑΣ
Εισηγητής Δήμαρχος

ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΙΚΑ

Θέμα 7 ο Αμοιβή δικηγόρου – εξουσιοδότηση του κ. Δημάρχου για την υπογραφή ιδιωτικού συμφωνητικού

Εισηγητής Δήμαρχος

ΘΕΜΑΤΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Θέμα 8 ο Αίτημα Πρόσληψης Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.) για την Υλοποίηση Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο.) και
Εκδηλώσεων Άθλησης για Όλους (Ε.Α.γ.Ο.)
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Παναγιώτης Φώσκολος

ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Θέμα 9 ο Μη έκδοση άδειας λειτουργίας Δ΄ Παιδικού Σταθμού Δήμου Λαμιέων
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Παναγιώτης Στασινός

ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ & ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Θέμα 10 ο Καθορισμός νέου χώρου λειτουργίας παράλληλης υπαίθριας αγοράς του Ν. 4497/2017 (Α'171) στο Δήμο Λαμιέων

Εισηγητής Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Δημήτριος Μπεσλεμές

ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Θέμα 11 ο Σύσταση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου «Κατασκευή Κλειστού Κολυμβητηρίου Λαμίας»

Εισηγητής Δήμαρχος

Θέμα 12 ο Σύσταση επιτροπής παραλαβής και ελέγχου ποιότητας υλικών που ενσωματώνονται στο έργο «Κατασκευή Κλειστού Κολυμβητηρίου Λαμίας»

Εισηγητής Δήμαρχος

Θέμα 13 ο Σύσταση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του Έργου: «Επισκευές-

Βελτιώσεις Προαυλίων Χώρων Σχολικών Κτιρίων»

Εισηγητής Δήμαρχος

Θέμα 14 ο Σύσταση επιτροπής παραλαβής και ελέγχου ποιότητας υλικών που ενσωματώνονται στο έργο «Ανάπλαση Πλατείας Πάρκου»

Εισηγητής Δήμαρχος

Θέμα 15 ο Παράταση προθεσμίας του έργου : «Αναπλάσεις πεζοδρομίων Δ.Ε.Λαμίας»
Εισηγητής Δήμαρχος

Θέμα 16 ο Παράταση προθεσμίας του έργου «Κατασκευή γηπέδων 5Χ5»
Εισηγητής Δήμαρχος

Θέμα 17 ο Παράταση προθεσμίας του έργου «Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 στην Τ.Κ. Υπάτης».
Εισηγητής Δήμαρχος

Θέμα 18 ο Παράταση προθεσμίας του έργου: «Υποδομή γηπέδων για υποδοχή πλαστικού χλοοτάπητα».

Εισηγητής Δήμαρχος

Θέμα 19 ο Παράταση Προθεσμίας του έργου: «Μεταστέγαση Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.)», αναδόχου «Λ.ΚΙΤΣΟΣ Α.Τ.Ε.»
Εισηγητής Δήμαρχος

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here