Λαμία: Σήμερα η συνεδρίαση του ΔΣ για ανάκληση απόφασης λειτουργίας Εμποροπανήγυρης

0

Στην σημερινή συνεδρίαση του ΔΣ Λαμιέων θα συζητηθεί το θέμα της εμποροπανήγυρης που είχε αποφασιστεί πριν ένα μήνα να πραγματοποιηθεί αρχές Σεπτεμβρίου.

Για λόγους ανώτερης βίας λόγω πανδημίας ο Δήμαρχος Θύμιος Καραΐσκος θα εισηγηθεί την αναστολή της διενέργειας του φθινοπωρινού παζαριού και οι σύμβουλοι θα αποφασίσουν σχετικά.

 

Όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

Θέμα 1ο: Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής  Υπηρεσίας  Δήμου Λαμιέων

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σωτήριος Κουτσοβέλης

ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Θέμα 2ο: Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του Δήμου τρέχοντος έτους και Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος

Εισηγητής: Δήμαρχος

Θέμα 3ο: Λήψη απόφασης για μεταφορά ταμειακών διαθέσιμων στην Τράπεζα της Ελλάδος

Εισηγητής: Δήμαρχος

Θέμα 4ο: Απευθείας ανάθεση  σε νομικό σύμβουλο-υποβολή αίτησης στο αρμόδιο εφετείο Λάρισας για αλλαγή σκοπού της ιδιόγραφης διαθήκης- καθορισμός αμοιβής «ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ  Κ. ΜΟΥΣΤΑΚΑ Υ/3ου  ΓΕΛ  -ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ   ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ-ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ».

Εισηγητής: Δήμαρχος

Θέμα 5ο: Αποδοχή ή μη προτάσεων του υπ’αριθ. 4/2020 πρακτικού της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών του Δήμου Λαμιέων

Εισηγητής: Δήμαρχος

Θέμα 6ο: Έγκριση οριστικών πρωτοκόλλων παραλαβής που αφορούν σε παροχές γενικών υπηρεσιών

Εισηγητής: Δήμαρχος

Θέμα 7ο: Παροχή γνώμης σχετικά με το σχέδιο καθορισμού τιμολογιακής πολιτικής, καθώς και το σχέδιο τεχνικού προγράμματος για το έτος 2021

Εισηγητής: Δήμαρχος

ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΙΚΑ

Θέμα 8ο: Περί  έγκρισης  σύνταξης συμβολαιογραφικής πράξης για την αποδοχή δωρεάς αγροτεμαχίου στην Τ.Κ. Αργυροχωρίου της Δ.Ε. Υπάτης του Δήμου Λαμιέων- Εξουσιοδότηση κ. Δημάρχου για την υπογραφή του συμβολαίου

Εισηγητής: Δήμαρχος

ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ & ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Θέμα 9ο: Αναστολή διενέργειας εμποροπανήγυρης και ανάκληση των υπ.αριθ.158/2020, 163/2020, 164/2020 και 165/2020 αποφάσεων του Δ.Σ.

Εισηγητής: Δήμαρχος

Θέμα 10ο: Χορήγηση αδειών παραγωγών πωλητών υπαιθρίου εμπορίου

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Μπεσλεμές

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Θέμα 11ο: Σύσταση  Επιτροπής Πνευματικών Κέντρων Δήμου Λαμιέων

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κα Αμαλία Ποντίκα

ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Θέμα 12ο: Χορήγηση  άδειας λειτουργίας στους : α΄ παιδικό σταθμό, β΄ παιδικό σταθμό, βρεφονηπιακό σταθμό ,στ΄ βρεφονηπιακό σταθμό ,ζ΄ βρεφονηπιακό σταθμό και παιδικό σταθμό του Δήμου Λαμιέων

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παναγιώτης Στασινός

Θέμα 13ο: Προσθήκη Υποέργου (Α/Α 3) ως Παράρτημα του Κέντρου Κοινότητας για παροχή υπηρεσιών σε θύλακες/πληθυσμό Ρομά στο πλαίσιο της πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Λαμιέων» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002577.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παναγιώτης Στασινός

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Θέμα 14ο: Παραχώρηση χρήσης 21ου , 25ου & Δημοτικού Σχολείου Λειανοκλαδίου για την ίδρυση &  λειτουργία Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών

Εισηγητής: Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Αθανάσιος Παπαχρήστος

Θέμα 15ο: Ανασυγκρότηση Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λαμιέων

Εισηγητής: Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ .Αθανάσιος Παπαχρήστος

Θέμα 16ο: Ανασυγκρότηση Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λαμιέων

Εισηγητής: Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Αθανάσιος Παπαχρήστος

ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Θέμα 17ο: Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δημοτικού αγροτεμαχίου εμβαδού 23.269,50 τ.μ. εντός των ορίων της Κοινότητας Ροδωνιάς

Εισηγητής: Δήμαρχος

Θέμα 18ο: Έγκριση υπηρεσίας  «Παροχή υπηρεσιών συμβουλών για την εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου Λαμιέων»

Εισηγητής: Δήμαρχος

Θέμα 19ο: Επέκταση φωτισμού– μετατόπιση δικτύων ΟΚΩ οδών και Κ.Χ.

Εισηγητής: Δήμαρχος

Θέμα 20ο: Περί σύστασης Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΔΙΒΡΗΣ

Εισηγητής: Δήμαρχος

Θέμα 21ο: Περί σύστασης Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «     ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΣΙΜΕΝΤΑΥΛΑΚΩΝ & ΤΑΦΡΩΝ ΔΕ ΛΑΜΙΑΣ ΥΠΑΤΗΣ ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ

Εισηγητής: Δήμαρχος

Θέμα 22ο: Παράταση προθεσμίας του έργου «Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 στην Τ.Κ. Υπάτης

Εισηγητής: Δήμαρχος

Θέμα 23ο: Παράταση προθεσμίας του έργου «Κατασκευή γηπέδων 5Χ5

Εισηγητής: Δήμαρχος

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here