Δείτε τα θέματα της συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου την Τετάρτη

0

Σας προσκαλούμε στη 2η Συνεδρίαση (Τακτική) του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας
που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 25 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 12:00 π.μ, στην αίθουσα
συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας (Αινιάνων 6-8, Λαμία), για συζήτηση και
λήψη αποφάσεων, επί των ακόλουθων θεμάτων ημερήσιας διάταξης :
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ
Θέμα 1ο Έγκριση πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου, δίμηνης διάρκειας, για αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών της Π. Ε. Βοιωτίας

Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Βοιωτίας κ. Φανή Παπαθωμά
Θέμα 2o Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου, διάρκειας ενός (1) έτους με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως
το τέλος του προγράμματος, βάσει των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 21 του
Ν.2190/1994, όπως ισχύει, για την αντιμετώπιση αναγκών του Προγράμματος εμβολιασμού
της Οζώδους Δερματίτιδας των βοοειδών της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής
Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας.

Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ευβοίας κ. Γεώργιος Κελαϊδίτης
Θέμα 3o Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου, διάρκειας μέχρι ένα (1) έτος με δυνατότητα ανανέωσης, για την κάλυψη αναγκών της
Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας,
στην εφαρμογή του Προγράμματος Εμβολιασμών κατά της Οζώδους Δερματίτιδας.

Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ευρυτανίας κ. Αριστείδης Τασιός
Θέμα 4ο Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου, διάρκειας ενός (1) έτους με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως
το τέλος του προγράμματος, βάσει των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 21 του
Ν.2190/1994, όπως ισχύει, για την αντιμετώπιση αναγκών του Προγράμματος εμβολιασμού
της Οζώδους Δερματίτιδας των βοοειδών της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής
Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας

Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Φθιώτιδας κ. Ηλίας Κυρμανίδης

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ & ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Θέμα 5o Έγκριση για τη δημόσια προκήρυξη – πρόσκληση για την επιλογή του Συμπαραστάτη του
Πολίτη & της Επιχείρησης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την επόμενη συνεδρίαση
του Περιφερειακού Συμβουλίου.

Εισηγητής Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας κ. Ηλίας Σανίδας
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ – ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ
Θέμα 6ο Τροποποίηση της αριθμ. 317/2018 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου ως προς τα
μέλη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης «Παροχή
ολοκληρωμένης ιατρικής φροντίδας κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και του τοκετού σε
γυναίκες, μόνιμες κάτοικοι ορεινών και δυσπρόσιτων περιοχών της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας» στα πλαίσια πολιτικών αντιμετώπισης της υπογεννητικότητας» με τον φορέα υπό
την επωνυμία «HOPE GENESIS ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με διακριτικό
τίτλο «HOPEgenesis

Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας κ. Κων/νος Μπακομήτρος
Θέμα 7ο Εισήγηση για Ορισμό μελών 3μελούς επιτροπής παρακολούθησης, ορισμός εκπροσώπου
Περιφέρειας, ορισμός Προέδρου και Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ και του ΝΠΔΔ ”ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ” «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» (ΕΚΕΦΕ «Δ»), για την υλοποίηση της Πράξης
«Λειτουργία Παρατηρητηρίου Περιβάλλοντος για την τσιμεντοβιομηχανία στα όρια
δραστηριοποίησής της στην Περιφέρεια Στερεάς».

Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης, Κτηνιατρικής και Περιβάλλοντος κ. Δημήτριος

Βουρδάνος.

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
Θέμα 8ο Έγκριση παραχώρησης της χρήσης ακινήτου έναντι τιμήματος κατόπιν δημοπρασίας,

σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4061/2012 όπως ισχύουν.
Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Φθιώτιδας κ. Ηλίας Κυρμανίδης.
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
Θέμα 9
ο Γνωμοδότηση επί πρότασης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που αφορούν την γέφυρα Βίστριζας,
περιοχής Αγ. Σώστη Φθιώτιδας.

Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Φθιώτιδας κ. Ηλίας Κυρμανίδης
ΤΕΧΝΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ – ΕΡΓΑ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
Θέμα 10
ο Έγκριση 1ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος ΠΕ Εύβοιας έτους 2020
Εισηγητής Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης Σπανός.
Θέμα 11ο Έγκριση 1ης τροποποίησης (τροπ. 01) Τεχνικού Προγράμματος ΠΕ Φωκίδας έτους 2020
Εισηγητής Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης Σπανός.
Θέμα 12ο Έγκριση πρότασης προέγκρισης πίστωσης της ΣΑ ΕΠ066 του Π.Δ.Ε. της Περιφέρειας

Στερεάς Ελλάδας, έτους 2020

Εισηγητής Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης Σπανός

Θέμα 13ο Έγκριση πρότασης προέγκρισης πίστωσης της ΣΑ ΕΠ0561 του Π.Δ.Ε. της Περιφέρειας

Στερεάς Ελλάδας, έτους 2020.

Εισηγητής Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης Σπανός
Θέμα 14
ο Έγκριση πρότασης τροποποίησης π/υ (αύξηση) έργων στην ΣΑΜΠ366, ΣΑΕΠ366 και
ΣΑΕΠ766 έτους 2020 του ΠΔΕ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Εισηγητής Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης Σπανός
Θέμα 15ο Πρόταση τροποποίησης πίνακα υποέργων σε έργο της ΣΑΕΠ 066 με ΚΕ 2019ΕΠ06600017
και τίτλο: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» του Π.Δ.Ε. της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, έτους
2020

Εισηγητής Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης Σπανός
Θέμα 16
ο Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης και παραρτήματος αυτής με τον Δήμο
Τανάγρας για το έργο : «ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΒΡΥΣΗ ΤΑΝΑΓΡΑΣ», και
ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης

Εισηγητής Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης Σπανός.
Θέμα 17
ο Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας και του Δήμου Καρπενησίου για την υλοποίηση της πράξης: ” ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΒΛΑΒΩΝ-ΤΕΧΝΙΚΑ-ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ”, εξουσιοδότηση κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμός μελών
στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

Εισηγητής Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης Σπανός.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
Θέμα 18ο Έγκριση του Ετήσιου Προγράμματος Προμηθειών και Υπηρεσιών της Περιφέρειας Στερεάς

Ελλάδας, έτους 2020

Εισηγητής Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης Σπανός
Θέμα 19
ο Συμπλήρωση-Τροποποίηση της αρ. 337/2019 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου
περί έγκρισης πίνακα Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ) που αφορά τον
Προϋπολογισμό του έτους 2020 και τον Πίνακα έκδοσης Χ.Ε.Π της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας

Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ευρυτανίας κ. Αριστείδης Τασιός
Θέμα 20ο Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας,

έως το Γ’ τρίμηνο 2019

Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ευρυτανίας κ. Αριστείδης Τασιός
Θέμα 21ο 1

η Τροποποίηση Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2020, της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας.

Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ευρυτανίας κ. Αριστείδης Τασιός

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
Θέμα 22
ο Τροποποίηση και κωδικοποίηση Καταστατικού Οργανισμού Πολιτιστικής Ανάπτυξης Στερεάς
Ελλάδας (Ο.Π.Α.ΣΤ.Ε.)

Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Φθιώτιδας κ. Ηλίας Κυρμανίδης.

Οι εισηγήσεις των ανωτέρω θεμάτων θα σας αποσταλούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΗΛΙΑΣ ΣΑΝΙΔΑΣ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here