Παρασκευή, 24 Μαρτίου 2017
  • Ποιος είδε τον Τεννέ και δεν φοβήθηκε

  • Δις ισόβια στους δολοφόνους του Καραβόμυλου ,στα μαλακά ο κου...

  • ΑΟ Λαμίας:Ντέρμπι κορυφής και πρωτιάς στο Χαλκιοπούλειο

  • Εύα Καϊλή στον FM-1: Ο Γ.Ντάϊσελμπλουμ ξεπέρασε τα εσκαμμένα!

  • Στο ΤΕΙ θα στεγαστεί τμήμα της Σχολής Θετικών Επιστημών;

  • «Ο Ζητιάνος» στην Κεντρική Σκηνή του ΔΗΠΕΘΕ Ρούμελης.Το Σάββ...

  • Και η Ε Π Σ Φθιώτιδας κοντά στη Λαμία


Δευτέρα, 14 Ιουλίου 2014 09:36

Το μεγάλο κόλπο της Εύβοιας!

Το δημόσιο χρήμα έρεε άφθονο στην γειτονική Εύβοια με διάφορες διαδικασίες αμφιλεγόμενης νομιμότητας που η νομική υπηρεσία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος προσβάλει με παρέμβαση της στην αποκεντρωμένη Περιφέρεια Θεσσαλίας-Στερεάς.
Η υπόθεση αφορά τις υπερβάσεις των αρχικών προϋπολογισμών εκτελεθέντων έργων από συγκεκριμμένη κατασκευαστική εταιρία με την σύμφωνη γνώμη  της Διεύθυνσης τεχνικών έργων της περιφερειακής ενότητας Εύβοιας και του αντίστοιχου τμήματος Συγκοινωνιακών έργων.
Η εισήγηση της Νομικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας που υπογράφεται από τον δικηγόρο Θύμιο Καραΐσκο είναι αποκαλυπτική του μεγέθους διασπάθισης του δημόσιου χρήματος σε εποχή λιτότητας και άγριας φορολόγησης του ελληνικού λαού.
Και μόνο τα στοιχεία αυτά που περιλαμβάνονται στην γνωμοδότηση του κ.Καραΐσκου είναι  ικανά να προκαλέσουν το  αυτεπάγγελτο ενδιαφέρον των εισαγγελικών λειτουργών, διαφορετικά η διαφθορά δεν θα εξαλειφθεί ποτέ δικαιώνοντας έτσι την κοινή πεποίθηση ότι "οι μεγάλοι δεν τιμωρούνται ποτέ γιατί έχουν την δυνατότητα εξαγοράς και των ελεγκτικών μηχανισμών".
Ειδικότερα η Διεύθυνση Τεχνικών Εργων Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, με το υπ. αριθ. 666/07-02-2012 έγγραφό της, το οποίο απηύθυνε στην Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, ζήτησε τη σύμφωνη γνώμη της για αύξηση των προϋπολογισμών των εξής έργων (με αντίστοιχους τίτλους) : α) «ΟΔΟΣ ΠΡΟΚΟΠΙ - ΠΗΛΙ», με οικονομικό αντικείμενο ποσό 4.119.008,41 €, β) «ΟΔΟΣ ΣΤΥΡΑ - Ν. ΣΤΥΡΑ», με ανάδοχο την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «SICAP S.A.» και οικονομικό αντικείμενο ποσού 1.777.560,20 €, γ) «ΟΔΟΣ ΚΑΘΕΝΟΙ - ΣΤΕΝΗ» , με ανάδοχο την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «SICAP S.A.» και οικονομικό αντικείμενο ποσό 1.739.988,69 €, δ) «ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΥΜΗΣ», ε) «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΓΙΑΛΤΡΑ - ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΙΧΑΔΑΣ ΜΕ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΠΑΛΤΡΩΝ (ΤΜΗΜΑ Α': ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΑΠΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ)» , στ) «Οδός από διασταύρωση Ε. Ο. Στενή - Στρόπωνες προς Μετόχι -Μετόχι (Χ. Θ. 10+000 έως Χ.Θ. 16+000)», ζ) «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΑΥΛΑΚΑ ΚΑΛΑΠΟΔΙΟΥ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ», με ανάδοχο την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «SICAP S.A.» και η) «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΡΟΜΟ ΚΟΥΤΟΥΡΛΟ - ΜΕΤΟΧΙ» αναφέρει τα εξής κατά την ακριβή μεταφορά τους: " ...Το έργο με τίτλο «ΟΔΟΣ ΣΤΥΡΑ - Ν. ΣΤΥΡΑ» περιλαμβάνεται στη λίστα ημιτελών έργων του ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας 2000-2006. Το Φυσικό Αντικείμενο του ενταγμένου έργου έχει ολοκληρωθεί σύμφωνα με την από 15/12/2009 Βεβαίωση Περαίωσης της Ν.Α. Ευβοίας.
Το οικονομικό αντικείμενο του έργου πλην απαλλοτριώσεων ολοκληρώθηκε στο ποσό του 1.777.560,20 € (Κωδ. ΠΔΕ 2005ΝΑ01130007). Το ποσό των απαλλοτριώσεων ανήλθε στα 189.157,70 € και αποπληρώθηκε. 
Η Διεύθυνση Τεχνικών Εργων Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, ε το υπ.αριθ. 2669/19-06-2012 έγγραφό της, το οποίο απευθύνει στη Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, αναφέρει τα εξής:
".....Σας διαβιβάζουμε συνημμένα το Πρωτόκολλο Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του ανωτέρω έργου, καθώς και σχέδιο 4ου Ανακεφαλαιωτικού.Π.Ε. συνταγμένο με βάση τους οριστικούς συντελεστές αναθεώρησης. Η προκύπτουσα υπερσυμβατική δαπάνη για το εν λόγο έργο ανέρχεται στο ποσό των 537.123,90 € (με Φ.Π.Α.).
Σας γνωρίζουμε ότι το έργο αρχικού προϋπολογισμού 1.540.000,00 € (με Φ.Π.Α.) χρηματοδοτήθηκε από το ΣΑΝΑ 3. Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις 6-8-2006 για ποσό 1.473.729,78 € (με Φ.Π.Α.). Στη συνέχεια, σύμφωνα με τον εγκεκριμένο 3° Α.Π.Ε. καθώς και το εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο του έργου, η συμβατική δαπάνη ανήλθε στο ποσό των 1.657.275,08 € (με Φ.Π,Α.) και μέχρι σήμερα έχουν συνταχθεί και εξοφληθεί 8 Πιστοποιήσεις συνολικού ποσού 1.630.141,84 € (με Φ.Π.Α.). Το φυσικό αντικείμενο του έργου έχει ολοκληρωθεί από τις 15-9-2009.
Η επιτροπή παραλαβής, λαμβάνοντας υπόψη και την από 22-5-2012 αίτηση του αναδόχου και σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στις σελίδες 4 & 5 του πρωτοκόλλου παραλαβής, έκρινε ότι οι πρόσθετες εργασίες που αναγράφονται στον πίνακα των σελίδων 6 & 7 του πρωτοκόλλου ήταν αναγκαίες και απαραίτητες για λειτουργικότητα και ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου, ώστε καλύπτονται οι όροι επιλεξιμότητας του έργου και τις παραλαμβάνει επίσης ποιοτικά και ποσοτικά. Κατόπιν όλων των ανωτέρω παρακαλούμε για τις ενέργειες σας, προκειμένου να εγκριθεί το επιπλέον ποσό των 537.123,90 € για την αποπληρωμή του έργου......" !
Ανάλογη είναι  η αιτιολόγηση και για τα  υπόλοιπα έργα της  συγκεκριμένης αναδόχου με την συνέργεια και τών αντιστίστοιχων προϊσταμένων των υπηρεσιών της Περιφερειακής ενότητας Εύβοιας γεγονός που οδηγεί στην διατύπωση βαρύτατων κατηγορίων σε βαθμό κακουργήματος.
Τα θέματα αυτά θα εξετασθούν  στην μεθαυριανή  (Τετάρτη ώρα 8.30 πμ) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλαδος
, ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση πρακτικού 18/30-06-2014 της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
ΘΕΜΑ 2ο: Συμπλήρωση της υπ' αριθμ. 185/2012 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
ΘΕΜΑ 3ο: Συμπλήρωση της υπ' αριθμ. 186/2012 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
ΘΕΜΑ 4ο: Συμπλήρωση της υπ' αριθμ. 395/2013 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
ΘΕΜΑ 5ο: Συμπλήρωση της υπ' αριθμ. 396/2013 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
ΘΕΜΑ 6ο: Ορισμός εισηγητή για αιτήσεις θεραπείας της ανώνυμης τεχνικής εταιρείας με την επωνυμία «SICAP S.A.» στο Περιφερειακό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων.
ΘΕΜΑ 7ο: Εξέταση ένστασης - έγκριση του αποτελέσματος της ανοικτής δημοπρασίας του έργου: «Διαμόρφωση Παλαιού Ξενώνα Ιερού Προσκυνήματος Οσίου Ιωάννη Ρώσσου σε Μουσειακό Χώρο Μικρασιατικού Πολιτισμού», Π.Ε. Εύβοιας, προϋπολογισμού 1.200.000,00 € με Φ.Π.Α. {εξέταση μετά την υπ΄αριθμ. 678/16-06-2014 παραπεμπτική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής στην Νομική Υπηρεσία της Π.Σ.Ε. και τη σχετική γνωμοδότηση αυτής}.
ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση δαπάνης για την πληρωμή του έργου: «Καθαρισμός ερεισμάτων και κοπή κλαδιών και δέντρων στο οδικό δίκτυο της Π.Ε. Φθιώτιδας».
ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση δαπανών εκχιονισμού και συναφών εργασιών καθαρισμού από καταπτώσεις κ.λ.π. της Π.Ε. Φωκίδας για την χειμερινή περίοδο 2013 - 2014 (εξ΄ αναβολής).
ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου Ν. Φθιώτιδας», προϋπολογισμού 1.250.000,00 €.
ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση δαπανών για συμμετοχή της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας σε πολιτιστικές εκδηλώσεις.
ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση Πρωτοκόλλου Παραλαβής Τελικής Έκθεσης – Β΄ Παραδοτέο, στα πλαίσια της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών για το έργο: «Παρακολούθηση της ποιότητας των παράκτιων θαλάσσιων υδάτων σε περιοχές με υδατοκαλλιεργητική δραστηριότητα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», συνολικού προϋπολογισμού 73.800,00 € με Φ.Π.Α..
ΘΕΜΑ 13ο: Διορισμός δικηγόρου για εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στο Συμβούλιο της Επικράτειας – Ε΄ Τμήμα (απόκρουση της από 19-12-2013 αίτησης ακύρωσης της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία “FERTILITY Α.Ε.”).
ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση άσκησης ή μη ενδίκου μέσου κατά της υπ΄αριθμ. 469/2012 απόφασης του 1ου Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Χαλκίδας.
ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση παράτασης της προθεσμίας του έργου: «Ανέγερση Δημοτικού Σχολείου και 2/Θ Νηπιαγωγείου Κανήθου Ο.Τ. 221 πόλης Χαλκίδας».
ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας – κατακύρωση αποτελέσματος του διαγωνισμού του έργου: «Συντήρηση – αποκατάσταση ζημιών και εκτέλεση εργασιών για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στο εθνικό και επαρχιακό δίκτυο της Π.Ε. Φωκίδας», προϋπολογισμού 1.600.000 € με Φ.Π.Α..
ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση δαπάνης για την πληρωμή μεταφοράς μαθητών με Ειδικά Μαθητικά Δελτία, για το διάστημα Σεπτεμβρίου 2013 – Μαρτίου 2014.
ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση δαπάνης και έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής τελών χρήσης μηχανημάτων έργων της Π.Ε. Εύβοιας, έτους 2014.
ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση δαπάνης για την εκτύπωση Ειδικών Μαθητικών Δελτίων, για τη μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Εύβοιας, για το σχολικό έτος 2014 – 2015.
ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση δαπανών για την πληρωμή λογαριασμών έργων, Π.Ε. Ευρυτανίας.
ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση δαπανών – δέσμευση πίστωσης για αγορές, επισκευές, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών και για πληρωμή λογαριασμών έργων, Π.Ε. Βοιωτίας.
ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση δαπάνης – δέσμευση πίστωσης για την δημοπράτηση εργασιών της δράσης C1, στα πλαίσια του προγράμματος «Διατήρηση δασών και δασικών ανοιγμάτων προτεραιότητας στον Εθνικό Δρυμό Οίτης και στο όρος Καλλίδρομο της Στερεάς Ελλάδας» (εξ΄αναβολής).
ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση άσκησης ή μη έφεσης κατά της υπ΄αριθμ. 70/2013 απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς.
ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση άσκησης ή μη έφεσης κατά της υπ΄αριθμ. 71/2013 απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς.
ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση άσκησης ή μη έφεσης κατά της υπ΄αριθμ. 7/2014 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Βόλου (Τμήμα Α΄ Μονομελές).
ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση άσκησης ή μη έφεσης κατά της υπ΄αριθμ. 32/2014 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Βόλου (Τμήμα 1ο - Μονομελές).
ΘΕΜΑ 27ο: Διορισμός δικηγόρου για εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στο Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς (απόκρουση αγωγής του Γεωργίου Παπαγγελή και άλλων 39 αιτούντων).
ΘΕΜΑ 28ο: Διορισμός δικηγόρου για εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στο Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς (απόκρουση αγωγής του Γεωργίου Γκασδάρη και άλλων 3 αιτούντων).
ΘΕΜΑ 29ο: Διορισμός δικηγόρου για εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στο Μονομελές Πρωτοδικείο Θηβών (απόκρουση αιτήσεως για αναγνώριση δικαιούχων αποζημίωσης από απαλλοτρίωση).
ΘΕΜΑ 30ο: Έγκριση άσκησης ή μη έφεσης κατά της υπ΄αριθμ. 5/2014 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Βόλου (Τμήμα Β΄ Μονομελές).
ΘΕΜΑ 31ο: Έγκριση δαπάνης για συνδιοργάνωση του ετήσιου φεστιβάλ «ΗΧΟΙ ΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ», Π.Ε. Φωκίδας.
ΘΕΜΑ 32ο: Έγκριση απευθείας ανάθεσης παροχής υπηρεσιών υποστήριξης των συστημάτων Back office και των εφαρμογών λογιστικής διαχείρισης, Π.Ε. Βοιωτίας.
ΘΕΜΑ 33ο: Έγκριση σχεδίου προκήρυξης ανοιχτής διαδικασίας και λοιπών συμβατικών τευχών για την ανάθεση της μελέτης: «Παράκαμψη Σκούρτων», Π.Ε. Βοιωτίας, προεκτιμώμενης αμοιβής 219.168,04 € με Φ.Π.Α..
ΘΕΜΑ 34ο: Έγκριση πρακτικού 11 της Επιτροπής Παραλαβής Υλικών, Εξοπλισμού, Εργασιών και Υπηρεσιών για τις ανάγκες της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, περί παράτασης ολοκλήρωσης της εργασίας «Τεχνικός Σύμβουλος για τη σύσταση της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας».
ΘΕΜΑ 35ο: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας – κατακύρωση αποτελέσματος του πρόχειρου διαγωνισμού του έργου: «Εργασίες διαμόρφωσης θαλάμου ανάπαυσης στο τμήμα αξονικού τομογράφου Νοσοκομείου Χαλκίδας», Π.Ε. Εύβοιας, προϋπολογισμού 8.300,00 €.
ΘΕΜΑ 36ο: Έγκριση δαπάνης – δέσμευση πίστωσης για την συμμετοχή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην διοργάνωση της εκδήλωσης «6ο Πανελλήνιο αντάμωμα Γαρδικιωτών».
ΘΕΜΑ 37ο: Έγκριση δαπάνης – δέσμευση πίστωσης για την πληρωμή δικαιούχων από το πρόγραμμα «Αγροτικού Εξηλεκτρισμού» της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
ΘΕΜΑ 38ο: Συγκρότηση Επιτροπών Παραλαβής αγαθών και υπηρεσιών, Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών, Διαπραγμάτευσης για προμήθειες, εκτέλεση εργασιών, ή παροχή υπηρεσιών και Αξιολόγησης ενστάσεων των υπηρεσιών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με έδρα τη Λαμία.
ΘΕΜΑ 39ο: Έγκριση πρακτικού 2 της επιτροπής του επαναληπτικού ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φωκίδας, για το σχολικό έτος 2014-2015.
ΘΕΜΑ 40ο: Έγκριση οριστικής παραλαβής της μελέτης: «Μελέτη αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων οικισμών περιοχής Μόρνου Δ. Λιδορικίου», Π.Ε. Φωκίδας, προεκτιμώμενης αμοιβής 980.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α..
ΘΕΜΑ 41ο: Έγκριση α) της τριμηνιαίας έκθεσης Β΄ τριμήνου, έτους 2014, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος και β) του πίνακα 5β «Στοχοθεσία οικονομικών αποτελεσμάτων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.).
ΘΕΜΑ 42ο: Έγκριση δαπάνης για την εξόφληση προστίμων σε βάρος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
ΘΕΜΑ 43ο: Έγκριση διάθεσης πίστωσης για συμμετοχή της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας στο 34ο Φεστιβάλ Δημοτικού Τραγουδιού.
ΘΕΜΑ 44ο: Έγκριση διάθεσης πίστωσης για συμμετοχή της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας σε πολιτιστικές εκδηλώσεις του Συλλόγου Φιλοπροόδων Άσκρης «Ο ΗΣΙΟΔΟΣ».
ΘΕΜΑ 45ο: Έγκριση διάθεσης πίστωσης για συμμετοχή της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας σε πολιτιστικές εκδηλώσεις του Θεατρικού Εργαστηρίου Διστόμου «ΘΕΑΤΡΟΦΡΕΝΕΙΑ».
ΘΕΜΑ 46ο: Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας – κατακύρωση αποτελέσματος του πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια λευκού ακρυλικού χρώματος διαγράμμισης & υαλοσφαιριδίων για την εκτέλεση εργασιών οριζόντιας οροσήμανσης του επαρχιακού οδικού δικτύου Νομού Βοιωτίας, προϋπολογισμού 66.982,00 € με Φ.Π.Α..
ΘΕΜΑ 47ο: Έγκριση εκτέλεσης με πρόχειρο διαγωνισμό του υποέργου: «Εργασίες επισκευής, συντήρησης Διοικητηρίου Π.Ε. Εύβοιας, Εργαστηρίου Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Εφετείου Χαλκίδας», προϋπολογισμού 29.900,00 €.
ΘΕΜΑ 48ο: Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση αποτελέσματος του πρόχειρου διαγωνισμού του έργου: «Συντήρηση παραχωρημένου κτιρίου ΟΑΕΔ για την στέγαση Υπηρεσιών της Π.Ε. Ευρυτανίας», προϋπολογισμού 60.000,00 € με Φ.Π.Α., μετά την γνωμοδότηση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
ΘΕΜΑ 49ο: Συγκρότηση επιτροπής διεξαγωγής της δημοπρασίας του έργου: «Kατασκευή οδού Καναβάρι – Διασταύρωση Θεσπιών - Δομβραίνα (Κορύνη) – Θίσβη – Πρόδρομος (με παράκαμψη Δομβραίνας) (ΑΣΦΑΛΙΣΗ)», Π.Ε. Βοιωτίας, προϋπολογισμού 3.000.000,00€ με Φ.Π.Α..
ΘΕΜΑ 50ο: Έγκριση παράτασης της προθεσμίας του έργου: «Οδός Αταλάντη – Όρια Νομού Φθιώτιδας», Π.Ε. Φθιώτιδας, προϋπολογισμού 2.800.000,00€ με Φ.Π.Α..
ΘΕΜΑ 51ο: Έγκριση δαπανών – δέσμευση πίστωσης από τον τακτικό Προϋπολογισμό για αγορές, επισκευές, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών της Π.Ε. Ευρυτανίας.
ΘΕΜΑ 52ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για πληρωμή λογαριασμών έργων, Π.Ε. Φθιώτιδας.
ΘΕΜΑ 53ο: Έγκριση δαπάνης - δέσμευση πίστωσης για προμήθεια ανταλλακτικών και παροχή υπηρεσιών επισκευής μηχανήματος έργου (φορτωτής ελπιστριοφόρος), Π.Ε. Φθιώτιδας.
ΘΕΜΑ 54ο: Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια πρόσθετου εξοπλισμού σε μηχάνημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας.
ΘΕΜΑ 55ο: Έγκριση δαπάνης - δέσμευση πίστωση για αμοιβές προσωπικού ορισμένου χρόνου, Π.Ε. Φθιώτιδας.
ΘΕΜΑ 56ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον τακτικό Προϋπολογισμό για αγορές, επισκευές, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας.
ΘΕΜΑ 57ο: Έγκριση πρακτικού 8 της επιτροπής του ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας της Π.Ε. Ευρυτανίας, για το σχολικό έτος 2014-2015.
ΘΕΜΑ 58ο: Έγκριση της διακήρυξης και των λοιπών συμβατικών τευχών δημοπράτησης του έργου: «Βελτίωση συνθηκών ασφαλείας των οδών Θήβα - Λιβαδειά, Θήβα - Ριτσώνα και Θήβα – Ερυθρές», χρήσης 2014, Π.Ε. Βοιωτίας, προϋπολογισμού 931.902,84 € με Φ.Π.Α..
ΘΕΜΑ 59ο: Έγκριση παράτασης της προθεσμίας του έργου: «Βελτίωση δρόμου Γαρδίκι – Γραμμένη Οξιά», Π.Ε. Φθιώτιδας, προϋπολογισμού 5.000.000,00 € με Φ.Π.Α..
ΘΕΜΑ 60ο: Έγκριση δαπανών για το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, Π.Ε. Εύβοιας.
ΘΕΜΑ 61ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για πληρωμή λογαριασμών έργων, Π.Ε. Εύβοιας.
ΘΕΜΑ 62ο: Έγκριση δαπανών για αγορές, επισκευές, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Εύβοιας.
ΘΕΜΑ 63ο: Έγκριση δαπανών για αγορές, επισκευές, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Φωκίδας.
ΘΕΜΑ 64ο: Έγκριση δαπανών για πληρωμή λογαριασμών έργων, Π.Ε. Φωκίδας.
ΘΕΜΑ 65ο: Έγκριση μετακινήσεων Αντιπεριφερειαρχών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος παρακαλούμε να ενημερώσετε το μέλος που σας αναπληρώνει, προκειμένου να παραστεί στη συνεδρίαση της Επιτροπής.
 
 

 

 

Διαβάστηκε 2615 φορές

Η επικαιρότητα σε όλη την Στερεά...

Μαρ 22/2017 16.16.42

Νέα διανομή χωρίς μεσάζοντες στην Λαμία.Παραγγελίες ως τις 5 Απριλίου

in Στερεοελλαδίτικα
Ξεκινούν οι παραγγελίες της 33ης απευθείας διάθεσης, με επιλεγμένα άριστα ελληνικά προϊόντα. Τα προϊόντα είναι διαθέσιμα μόνο με παραγγελίες. Εκπρόθεσμες παραγγελίες δεν γίνονται δεκτές. Δηλώστε συμμετοχή ως εθελοντές: Με τη Φόρμα… περισσότερα...
Μαρ 21/2017 16.46.39

Δωρεάν κομμωτική στα μέλη των ΚΑΠΗ Λαμίας

in Στερεοελλαδίτικα
Δωρεάν υπηρεσίες κομμωτικής στα μέλη των Κ.Α.Π.Η. του Δήμου Λαμιέων θα προσφέρουν τις επόμενες ημέρες οι σπουδαστές του Ι.Ε.Κ. Κομμωτικής. Το πρόγραμμα των επισκέψεων των σπουδαστών περιλαμβάνει: Επίσκεψη στο Γ΄ Κ.Α.Π.Η., που… περισσότερα...
Μαρ 21/2017 13.37.50

Το ΚΚΕ για την Παγκόσμια Ημέρα κατά του ρατσισμού

in Στερεοελλαδίτικα
Σε ανακοίνωσή του το Γραφείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ για την Παγκόσμια Μέρα κατά του Ρατσισμού, αναφέρει: «51 χρόνια μετά την ανακήρυξη από τον ΟΗΕ, με την αποφασιστική συμβολή της Σοβιετικής Ένωσης, της 21ης Μάρτη ως Παγκόσμιας Μέρας… περισσότερα...
Μαρ 18/2017 00.38.46

Ο Μπακογιάννης στο υπ. Υγείας για το νέο νοσοκομείο Χαλκίδας

in Στερεοελλαδίτικα
Ο Μπακογιάννης στο υπ. Υγείας για το νέο νοσοκομείο Χαλκίδας Στην σύσκεψη με τον Γενικό Γραμματέα του υπ.Υγείας Σταμάτη Βαρβαρό για την δημιουργία του νέου νοσοκομείου Χαλκίδας συμμετείχε σήμερα ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας… περισσότερα...
Μαρ 17/2017 20.50.11

Λαμία:Διακοπή κυκλοφορίας στην οδό Σκληβανιώτη

in Στερεοελλαδίτικα
Η Διεύθυνση Υποδομών και Τεχνικών Έργων (Τμήμα Οδοποιίας και Κυκλοφοριακών ρυθμίσεων) του Δήμου Λαμιέων σας ενημερώνει ότι το Σάββατο 18 Μαρτίου θα γίνει διακοπή κυκλοφορίας στην οδό Σκληβανιώτη λόγω εκτελούμενων εργασιών. Για την… περισσότερα...
Μαρ 16/2017 16.55.15

Η Έφη Γρίβα νέα πρόεδρος στον Φιλοζωϊκό Σύλλογο Φθιώτιδας,

in Στερεοελλαδίτικα
Ανακατατάξεις στον φιλοζωϊκό Σύλλογο Φθιώτιδας μετά τις τελευταίες εκλογές. Η μέχρι τώρα πρόεδρος Αγγέλα Μπαρτσώκα αναλαμβάνει αντιπρόεδρος παραδίδοντας την θέση της προέδρου στην κα Έφη Γρίβα. Αναλυτικά η ανακοίνωση του συλλόγου… περισσότερα...
Μαρ 08/2017 15.08.02

Πορτοκαλί Λαμίας για την μέρα της Γυναίκας

in Στερεοελλαδίτικα
Από το γραφείο Τύπου του Δημοτικού Συνδυασμού ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ Σύγχρονη Πόλη , εκδόθηκε ανακοίνωση για την Ημέρα της Γυναίκας στην οποία αναφέρεται: Σε μία εποχή που τη χαρακτηρίζει η εξέλιξη και η πρόοδος, η συμβολή της γυναίκας στη… περισσότερα...
Μαρ 08/2017 00.42.17

To Κέντρο Συμβουλευτικής Λαμίας για την ημέρα της Γυναίκας

in Στερεοελλαδίτικα
Σε ανακοίνωσή του το Συμβουλευτικό Κέντρο Λαμίας για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας σημειώνει: «Η 8η Μαρτίου έχει καθιερωθεί ως Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας (ή Διεθνής Ημέρα των Δικαιωμάτων των Γυναικών), τελώντας υπό την αιγίδα… περισσότερα...
Μαρ 05/2017 22.58.17

Ξεχώρισε και βραβεύτηκε στην Καρδίτσα το "Ψέμα στο Ψέμα"

in Στερεοελλαδίτικα
Ξεχώρισε στο 33o Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου Καρδίτσας η παρουσία του ΔΗΠΕΘΕ Ρούμελης το οποίο απέσπασε 2 διακρίσεις με το έργο "Ψέμμα στο ψέμμα" . 1. Βραβείο Β' Ανδρικού ρόλου: Στάθης Τσιγάνης για την ερμηνεία στο ρόλο… περισσότερα...
Φεβ 24/2017 17.11.11

93 γραμμάρια ηρωίνης έκρυβε το φορτηγό 56χρονου

in Στερεοελλαδίτικα
Συνελήφθη, στη Χαλκίδα, από αστυνομικούς της Β’ Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης (ΔΙ.ΑΣ.), της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ευβοίας, 56χρονος , διότι μετά από κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν εντός Ι.Χ.Φ. αυτοκινήτου,… περισσότερα...
Φεβ 23/2017 16.39.18

Στη Ρωσική Πρεσβεία ο Δήμαρχος Λαμιέων

in Στερεοελλαδίτικα
Προσκεκλημένος από την Πρεσβεία της Ρώσικης Ομοσπονδίας, σε εκδήλωση αφιερωμένη στην Ημέρα του Υπερασπιστή της Πατρίδας,βρέθηκε χθες ο Δήμαρχος Λαμιέων Νίκος Σταυρογιάννης. Είχε έτσι την ευκαιρία και την χαρά όπως σημειώνει να… περισσότερα...
Φεβ 23/2017 15.31.20

Το Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας ταξιδεύει… στη Λαμία

in Στερεοελλαδίτικα
Το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Ρούμελης σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού και το Δήμο Δράμας θα φιλοξενήσει στην αίθουσα του Δημοτικού Θεάτρου Λαμίας, το 39ο Φεστιβάλ Ελληνικών Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας. Εδώ και 20 χρόνια, οι βραβευμένες… περισσότερα...
Φεβ 23/2017 10.59.34

Δεν θα καρναβαλιστούν φέτος οι καρπενησιώτες....

in Στερεοελλαδίτικα
Δεν υπάρχει ενδιαφέρον και έτσι δεν θα γίνει φέτος παρέλαση αρμάτων και καρναβαλιστών στο Καρπενήσι γράφουν τα Ευρυτανικά Νέα. Το νέο στοιχείο φέτος έγκειται στο γεγονός πως, με απόφαση των ανθρώπων του Δήμου, δεν θα διοργανωθεί… περισσότερα...
Φεβ 20/2017 17.36.09

Λαμία:Τα παιδιά εκπαιδεύονται και σώζουν ζωές

in Στερεοελλαδίτικα
Η Ελληνική Εταιρεία Επείγουσας Προνοσοκομειακής Φροντίδας Λαμίας σε συνεργασία την Δ/νση Α/θμιας Εκπαίδευσης Φθιώτιδας (Γραφείο Σχολικών Δραστηριοτήτων) και την στήριξη του Δήμου Λαμιέων, οργανώνει σε σχολεία του Νομού Φθιώτιδος και… περισσότερα...

Υγεία, τεχνολογία,πολιτιστικά

Υγεία

Μαρ 21, 2017

Νέα θεραπεία χωρίς νυστέρι για προστάτη!

in ΙΑΤΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Μια νέα, επαναστατική, αναίμακτη θεραπεία για την αντιμετώπιση της υπερτροφίας του προστάτη, που εκδηλώνεται περίπου στο 50% των ανδρών άνω των 50 ετών, εφαρμόστηκε με επιτυχία στην Πορτογαλία και μέσα σε διάστημα πενταετίας… περισσότερα...
Δεκ 17, 2016

Δίαιτα: 3 μεγάλα λάθη που σίγουρα κάνετε κι εσείς…

in ΙΑΤΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Aυτή την περίοδο, δηλαδή ακριβώς πριν τις γιορτές, οι περισσότεροι από εμάς κάνουμε “επείγουσα” δίαιτα για να χάσουμε γρήγορα τα κιλά που (μάλλον) κουβαλάμε όλο τον υπόλοιπο χρόνο. Αλλά αυτή η “βιασύνη” μας ωθεί σε βασικά λάθη.… περισσότερα...
Δεκ 07, 2016

Σώστε εύκολα μια ζωή! Δείτε τον τρόπο...

in ΙΑΤΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Στη δημοσιότητα έδωσε η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης ένα video που δείχνει τον τρόπο παροχής πρώτων βοηθειών σε επεισόδιο καρδιακής ανακοπής. Οι εικόνες είναι από σεμινάριο και άσκηση που πραγματοποιήθηκαν στην Πάρο, με τους διασώστες να… περισσότερα...
Δεκ 07, 2016

Ένα νέο τσιρότο για ραγισμένες από έμφραγμα καρδιές!

in ΙΑΤΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Αυστραλοί και Bρετανοί ερευνητές δημιούργησαν ένα εύκαμπτο τσιρότο από πολυμερές υλικό, το οποίο διευκολύνει τους ηλεκτρικούς παλμούς της καρδιάς έπειτα από ένα έμφραγμα. Το επίθεμα, που μέχρι στιγμής έχει δοκιμασθεί μόνο σε ζώα,… περισσότερα...
Οκτ 22, 2016

Τσιγαρόβηχας: 6 κόλπα για να τον μειώσετε άμεσα

in ΙΑΤΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Αν καπνίζετε και έχετε τον βήχα που είναι γνωστός και ως “βήχας του καπνιστή”, πρέπει να γνωρίζετε ότι στην πραγματικότητα αυτό είναι ένα φυσιολογικό πράγμα. Είναι ένα σημάδι ότι το σώμα σας προσπαθεί να αντιμετωπίσει το κακό που… περισσότερα...

Πολιτιστικά

Ιουλ 15, 2016 1598

Πού πήγε πάλι ο... Jordan;

Στην πρωτεύουσα ταξίδεψε για δύο παραστάσεις το Τμήμα Ενηλίκων του Θεατρικού…
Ιουν 07, 2016 1844

Παγκόσμια διάκριση για την Pizza Fan και την Ελλάδα

Παγκόσμια διάκριση για την Pizza Fan και την Ελλάδα! Τον Απρίλιο του 2016, στα διεθνή…
Φεβ 26, 2016 2207

Ρομποτική για μαθητές Δημοτικού

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς…
Φεβ 14, 2016 2100

Ταινιες που πρέπει να δείτε σήμερα του ...Αγίου Βαλεντίνου!

Ερωτικές ιστορίες που εξελίσσονται διαφορετικά, με αναπάντεχο τέλος, και που…

Τεχνολογία

Ιαν 19/2017 10.06.47

Έτσι θα βρίσκετε πλέον εύκολα πάρκιν...

in ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Η Google συνεχίζει να αξιοποιεί με τον καλύτερο τρόπο τα δεδομένα που συγκεντρώνει από τα εκατομμύρια χρήστες της υπηρεσίας Google Maps, εμπλουτίζοντας την με περισσότερες και χρήσιμες δυνατότητες. Έτσι μετά την εμφάνιση της κίνησης… περισσότερα...
Νοε 18/2016 20.50.32

Μόνο ένα από τα τρία iPhone θα διαθέτει οθόνη OLED.

in ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Το επόμενο έτος θα έχουμε την 10η επέτειο του iPhone. Λόγω της ειδικής αυτής περίστασης, έχουν δημοσιευτεί κατά καιρούς άρθρα και αναλύσεις και έχουν κυκλοφορήσει φήμες, ότι η εταιρεία με έδρα το Cupertino στην California,… περισσότερα...
Οκτ 22/2016 10.56.50

Το Galaxy S8 θα διαθέτει iris scanner και dual-camera setup.

in ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Η Samsung καθησύχασε τους προμηθευτές της που επηρεάστηκαν από την αποτυχία του Galaxy Note7 και ανακοίνωσε ότι θα τους αποζημιώσει. Σύμφωνα με αναφορές από την Νότιο Κορέα, ένα μεγάλο μέρος των σχεδίων της Samsung αφορά στον εξοπλισμό… περισσότερα...
Μαϊ 11/2016 07.59.19

Τα δέκα μυστικά του Facebook Messenger που πρέπει να ξέρετε

in ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Με 900 εκατομμύρια χρήστες, το Facebook Messenger είναι μια από τις πιο δημοφιλείς εφαρμογές εκεί έξω. Είναι, επίσης, κάτι παραπάνω από μια απλή πλατφόρμα ανταλλαγής μηνυμάτων. Τα νέα χαρακτηριστικά σας επιτρέπουν να επικοινωνείτε… περισσότερα...
Φεβ 26/2016 22.00.03

Η θωρακισμένη Mercedes- Maybach S600 Guard είναι το πιο ασφαλές αυτοκίνητο του κόσμου!

in ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Από τη στιγμή που κάποιοι άνθρωποι, λόγω της θέσης ή της οικονομικής τους επιφάνειας ή για κάποιον άλλο λόγο είναι εκτεθειμένοι σε κίνδυνο, ο οποίος γίνεται ακόμα μεγαλύτερος κατά τη διάρκεια των μετακινήσεων τους, είναι λογικό τα… περισσότερα...