Ψήφισμα της ΠΕΔ Στερεάς για την εύρυθμη λειτουργία των Δήμων

0

 

Η ΠΕΔ εξέδωσε ψήφισμα και για την αποδυνάμωση των υπηρεσιών των δήμων λόγω της εφαρμογής του ενιαίου συστήματος κινητικότητας . Η ΠΕΔ στηρίζει το δίκαιο αίτημα του Δήμου Αγράφων και των υπόλοιπων Δήμων της Περιφέρειας, που βρίσκονται σε παρόμοια κατάσταση.

Ο Πρόεδρος της Π.Ε.Δ. Στερεάς Ελλάδας και Δήμαρχος Ορχομενού, κ. Υπερήφανος τόνισε: «Το νέο σύστημα κινητικότητας είναι σε κάποιες περιπτώσεις ευεργετικό για τους υπαλλήλους, αλλά και καταστροφικό για τους Δήμους και κυρίως τους μικρούς, τους μειονεκτικούς και τους απομακρυσμένους. Είναι απαράδεκτο να μη ζητείται η σύμφωνη γνώμη του Φορέα Προέλευσης για τη μετάταξη ενός υπαλλήλου. Είναι απαράδεκτο να αποψιλώνεται μια Υπηρεσία και τα τίθεται εν αμφιβόλω η εύρυθμη λειτουργία των Δήμων και η κανονικότητα των τοπικών κοινωνιών και να  μηδενίζονται οι όποιες προσπάθειες για την ανάπτυξη της περιοχής και την καλυτέρευση της καθημερινότητας. Θα πρέπει το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης να θέσει άμεσα ασφαλιστικές δικλείδες για την εξασφάλιση της λειτουργικότητας των Δήμων για να μπει ένα τέλος στην ανεξέλεγκτη αυτή κατάσταση».

  1. Ζητά την τροποποίηση του Νόμου του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας, ούτως ώστε να καταστεί υποχρεωτική η σύμφωνη γνώμη του Φορέα Προέλευσης, βάσει αντικειμενικών κριτηρίων, για την εκτέλεση μιας μετάταξης ή απόσπασης.
  2. Θεωρεί ότι τα αρμόδια Υπουργεία θα πρέπει να προβούν άμεσα σε ενέργειες και παροχή κινήτρων για τη στελέχωση των μικρών και μειονεκτικών Δήμων, οι οποίοι έχουν φθάσει πλέον σε σημείο ασφυξίας.
  3. Δηλώνει ότι η Π.Ε.Δ. Στερεάς Ελλάδας είναι έτοιμη να συνδράμει με όποιον τρόπο της ζητηθεί για να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία των Δήμων και ουσιαστικά η ίση μεταχείριση των πολιτών.

ΟΛΟ ΤΟ ΨΗΦΙΣΜΑ

Με τις διατάξεις του Ν. 4440/2016 (ΦΕΚ 224/Α’) για το «Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση και την Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις των προσώπων που διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6 και 8 του Ν. 4369/2016, ασυμβίβαστα και πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύει, καθιερώθηκε το Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας για τους πολιτικούς διοικητικούς υπαλλήλους, μόνιμους και με σχέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, από μια δημόσια υπηρεσία σε άλλη, με μετάταξη ή απόσπαση.

Σύμφωνα με την πρόβλεψη των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 4 του Ν. 4440/2016, ρητώς αναφέρεται ότι: «Ειδικά για τη μετάταξη υπαλλήλου από ΟΤΑ α΄ βαθμού απαιτείται επιπλέον η γνώμη του αρμόδιου για το διορισμό οργάνου», όπως τροποποιήθηκε με την παρ.1 του άρθρου 44 του Ν. 4590/2019 και ισχύει από 7/2/2019, γεγονός που σημαίνει ότι απαιτείται η απλή γνώμη του αρμοδίου οργάνου για τον διορισμό και όχι η σύμφωνη γνώμη του, με αποτέλεσμα ο Δήμος να μην έχει τη δυνατότητα να διατηρήσει το στελεχιακό και υπαλληλικό δυναμικό, που θα του επιτρέπει να είναι αρχικά λειτουργικός και στη συνέχεια αποτελεσματικός.

Σύμφωνα με τα παραπάνω το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ε.Δ. Στερεάς Ελλάδας καταλήγει στα εξής:

  1. Στηρίζει το δίκαιο αίτημα του Δήμου Αγράφων και των υπόλοιπων Δήμων της Περιφέρειας, που βρίσκονται σε παρόμοια κατάσταση.
  2. Ζητά την τροποποίηση του Νόμου του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας, ούτως ώστε να καταστεί υποχρεωτική η σύμφωνη γνώμη του Φορέα Προέλευσης, βάσει αντικειμενικών κριτηρίων, για την εκτέλεση μιας μετάταξης ή απόσπασης.
  3. Θεωρεί ότι τα αρμόδια Υπουργεία θα πρέπει να προβούν άμεσα σε ενέργειες και παροχή κινήτρων για τη στελέχωση των μικρών και μειονεκτικών Δήμων, οι οποίοι έχουν φθάσει πλέον σε σημείο ασφυξίας.
  4. Δηλώνει ότι η Π.Ε.Δ. Στερεάς Ελλάδας είναι έτοιμη να συνδράμει με όποιον τρόπο της ζητηθεί για να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία των Δήμων και ουσιαστικά η ίση μεταχείριση των πολιτών.

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here