Παίρνει μπροστά ο Δήμος Λαμιέων. 58 θέματα στην πρώτη συνεδρίαση του Δ/Σ

0

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Λαμιέων Γιώργος Κυροδήμος έστειλε την πρώτη πρόσκληση για συνεδρίαση με την νέα σύνθεση και με 58 θέματα.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί Την Τετάρτη 25 Σεπτεμβρίου 2019 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στην οδό Αινιάνων 6,στις 18:30΄ το απόγευμα.

Δείτε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

– Ανακοινώσεις Δημάρχου Λαμιέων, κ. Ευθυμίου Καραΐσκου.

ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ – ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
Θέμα 1 ο Ορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της «Δημοτικής Επιχείρησης

Ύδρευσης Αποχέτευσης Λαμίας» [Δ.Ε.Υ.Α.Λ.].

Εισηγητής Δήμαρχος

Θέμα 2 ο Ορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της «ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ

ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ».

Εισηγητής Δήμαρχος

Θέμα 3 ο Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς
Επιχείρησης Λαμιέων με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ
ΘΕΑΤΡΟ ΡΟΥΜΕΛΗΣ ( ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.Ρ)».

Εισηγητής Δήμαρχος

Θέμα 4 ο Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της μονομετοχικής δημοτικής
ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΧΩΡΟΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΛΑΜΙΑΣ
ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Εισηγητής Δήμαρχος

Θέμα 5 ο Ορισμός εκπροσώπου (με τον αναπληρωτή του) του Δήμου Λαμιέων, ως
μετόχου, στην Γενική Συνέλευση της ανώνυμης εταιρείας ΟΤΑ με την
επωνυμία «Περιφερειακός Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων
Στερεάς Ελλάδος Ανώνυμη Εταιρεία των Ο.Τ.Α.» και το διακριτικό τίτλο
«Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας Α.Ε.», για εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου
και σε κάθε Γενική Συνέλευση

Εισηγητής Δήμαρχος

Θέμα 6 ο Ορισμός εκπροσώπου (με τον αναπληρωτή του) του Δήμου Λαμιέων, ως
μετόχου, στην Γενική Συνέλευση της ανώνυμης εταιρείας ΟΤΑ με την
επωνυμία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.».

Εισηγητής Δήμαρχος

Θέμα 7 ο Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Λαμιέων στο «Κέντρο Πρόληψης των
Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Π.Ε.
Φθιώτιδας» και του αναπληρωτή του

Εισηγητής Δήμαρχος

Θέμα 8 ο Ορισμός εκπροσώπου (με τον αναπληρωτή του) του Δήμου Λαμιέων, ως
μετόχου, στην Γενική Συνέλευση της αστικής μη κερδοσκοπικής
εταιρείας της αυτοδιοίκησης «ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ», για εκλογή Διοικητικού
Συμβουλίου και σε κάθε Γενική Συνέλευση.

Εισηγητής Δήμαρχος

Θέμα 9 ο Σύσταση Επιτροπής Κυκλοφοριακού
Εισηγητής Δήμαρχος

Θέμα 10 ο Σύσταση Επιτροπής Πολεοδομίας – Χωροταξίας
Εισηγητής Δήμαρχος

Θέμα 11 ο Σύσταση Επιτροπής Ονοματοθεσίας
Εισηγητής Δήμαρχος

Θέμα 12 ο Εκλογή νέων αντιπροσώπων του Δήμου Λαμιέων στον Σύνδεσμο
Υδρευσης ΟΤΑ Νομού Φθιώτιδας από πηγές «ΚΑΝΑΛΙΑ» Πύργου
Υπάτης για την περίοδο από 01/09/2019 έως τη λήξη της θητείας της
δημοτικής αρχής.
Εισηγητής Δήμαρχος

ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Θέμα 13 ο Λήψη απόφασης άλλως παράσταση απόφασης περί αναστολής λήψης
αναγκαστικών μέτρων είσπραξης των βεβαιωθεισών οφειλών για το για
το δημοτικό τέλος 2% και επί των ακαθαρίστων εσόδων σε καταστήματα
υγειονομικού ενδιαφέροντος

Εισηγητής Δήμαρχος

Θέμα 14 ο Καταβολή αποζημίωσης για προσκυρούμενη δημοτική έκταση στη με
κωδικό αριθμό κτηματογράφησης 1119 ιδιοκτησία του Ο.Τ. 58Ε περιοχής
Ανατολικής Άμπλιανης, των εξ αδιαιρέτου συνιδιοκτητών : 1. Πλουσίας
Νικολάου του Νικολάου, 2. Ηλία Νικολάου του Νικολάου και 3. Χρήστου
Νικολάου του Νικολάου – Σύσταση Εκτιμητικής Επιτροπής

Εισηγητής Δήμαρχος

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΠΑΙΔΕΙΑΣ
Θέμα 15 ο Συγκρότηση Καλλιτεχνικής Επιτροπής της Δημοτικής Πινακοθήκης

Λαμίας «Αλέκος Κοντόπουλος
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κα Αμαλία Ποντίκα

Θέμα 16 ο Έγκριση διοργάνωσης και εξειδίκευση πίστωσης για το «12ο πανελλήνιο
συνέδριο κοινοτήτων ελεύθερου λογισμικού και λογισμικού ανοικτού
κώδικα – fosscomm 2019
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κα Αμαλία Ποντίκα

Θέμα 17 ο Έγκριση διοργάνωσης εκδήλωσης «παρέλαση 28 ης Οκτωβρίου»
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κα Αμαλία Ποντίκα

Θέμα 18 ο Έγκριση διοργάνωσης εκδήλωσης «εορτασμός του πολιούχου

Ευαγγελιστή Λουκά

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κα Αμαλία Ποντίκα

Θέμα 19 ο Ορισμός εκπροσώπων για την Δημοτική Επιτροπή Παιδείας
Εισηγητής Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Αθανάσιος Παπαχρήστος

Θέμα 20 ο Ανασυγκρότηση Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου

Λαμιέων

Εισηγητής Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Αθανάσιος Παπαχρήστος

Θέμα 21 ο Ανασυγκρότηση Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου

Λαμιέων

Εισηγητής Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Αθανάσιος Παπαχρήστος

Θέμα 22 ο Γ΄ Κατανομή λειτουργικών δαπανών στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου

Λαμιέων έτους 2019

Εισηγητής Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Αθανάσιος Παπαχρήστος

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Θέμα 23 ο Περί αποδοχής και υπογραφής παράτασης σύμβασης σύστασης ειδικού
δεσμευμένου λογαριασμού στο πλαίσιο υλοποίησης του Χρηματοδοτικού
Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου με τίτλο «ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2016» και ειδικότερα για τον Άξονα
Προτεραιότητας 4 «Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα ΣΒΑΚ

Εισηγητής Δήμαρχος

Θέμα 24 ο Τροποποίηση της με αρ. 539/2017 απόφαση δημοτικού συμβουλίου περί

«κατ΄εξαίρεση εφαρμογή πενθήμερης εργασίας και καθιέρωση
διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας ορισμένων υπηρεσιών του
Δήμου»

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Σωτήριος Κουτσοβέλης

Θέμα 25 ο Περί πρακτικής άσκησης σπουδαστριών Τ.Ε.Ι.
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Σωτήριος Κουτσοβέλης

ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ & ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Θέμα 26 ο Λήψη απόφασης για σύσταση Επιτροπής εκ νέου « ως αρμόδιου
Ελεγκτικού Οργάνου για την διενέργεια ελέγχου τήρησης των όρων
λειτουργίας των παιδότοπων

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Παναγιώτης Φώσκολος

Θέμα 27 ο Ορισμός μελών εκ νέου για συγκρότηση γνωμοδοτικής επιτροπής για
«εγκατάσταση προσώπων εκδιδομένων με αμοιβή » σύμφωνα με το
άρθρο 3 παρ. 2 του ν. 2734/1999(φεκ. 161/α΄/5-8-1999)» μέχρι τέλους
του έτους 2019.

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Παναγιώτης Φώσκολος

Θέμα 28 ο Χορήγηση « επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου» εντός

καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος.
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Παναγιώτης Φώσκολος

Θέμα 29 ο Χορήγηση αδειών παραγωγών πωλητών υπαιθρίου εμπορίου .
Εισηγητής Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Δημήτριος Μπεσλεμές

Θέμα 30 ο Θεώρηση αδειών επαγγελματιών πωλητών υπαίθριου εμπορίου
Εισηγητής Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Δημήτριος Μπεσλεμές
ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Θέμα 31 ο Έγκριση για υποβολή Αίτησης Χρηματοδότησης στην υπ΄αριθμ.
1593/166597/05-07-2019 (Β΄2894) Κοινή Υπουργική Απόφαση των
Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων, με θέμα «Καθορισμός των προϋποθέσεων και της διαδικασίας
χρηματοδότησης Δήμων και Συνδέσμων Δήμων για τη λειτουργία
καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς και για την υλοποίηση των
ενεργειών διαχείρισης τους για τα έτη 2019,2020 και 2021».

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Κωνσταντίνος Μουστάκας

Θέμα 32 ο Παράταση Χρόνου Ταφής
Εισηγητής Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Κωνσταντίνος Κερπινιώτης

ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Θέμα 33 ο Παροχή στατιστικών στοιχείων του Δήμου Λαμιέων, από την ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ (ΕΛΣΤΑΤ)

Εισηγητής Δήμαρχος

Θέμα 34 ο Σύνδεση του Χαλκιοπούλειου γυμναστηρίου και του ανοικτού

κολυμβητηρίου στο δίκτυο φυσικού αερίου της Λαμίας

Εισηγητής Δήμαρχος

Θέμα 35 ο Περί «Επέκτασης φωτισμού– μετατόπισης δικτύων ΟΚΩ οδών και Κ.Χ.»
Εισηγητής Δήμαρχος

Θέμα 36 ο Περί σύστασης Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου:
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΧΩΡΙΟΥ»

Εισηγητής Δήμαρχος

Θέμα 37 ο Περί σύστασης Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου:
«ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΕΙΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ»

Εισηγητής Δήμαρχος

Θέμα 38 ο Περί σύστασης Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου:
«ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΣΤΗ ΣΤΑΘΜΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ »

Εισηγητής Δήμαρχος

Θέμα 39 ο Περί σύστασης επιτροπής παραλαβής του έργου «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ
ΓΗΠΕΔΟΥ ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ (ΑΛΕΠΟΣΠΙΤΑ) Ή ΑΜΟΥΡΙΟΥ».

Εισηγητής Δήμαρχος

Θέμα 40 ο Παράταση προθεσμίας έργου «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ
ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΑΜΑΡΙΤΣΑ –Γ ΦΑΣΗ Α) ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΣΤΙΒΟΥ ΚΑΙ
ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ»
Εισηγητής Δήμαρχος

Θέμα 41 ο Παράταση προθεσμίας του έργου «ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
(Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.)», αναδόχου Λ.ΚΙΤΣΟΣ Α.Τ.Ε.

Εισηγητής Δήμαρχος

Θέμα 42 ο Παράταση προθεσμίας έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΜΒΩΝ ΛΑΜΙΑΣ»
Εισηγητής Δήμαρχος

Θέμα 43 ο Παράταση προθεσμίας έργου «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΛΑΜΙΑΣ»

Εισηγητής Δήμαρχος

Θέμα 44 ο Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «επισκευές-βελτιώσειςς
προαύλιων χώρων σχολικών κτιρίων» αναδόχου «ΧΕΙΜΑΡΑΣ ΑΘ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε.Δ.Ε.»
Εισηγητής Δήμαρχος

ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
Θέμα 45 ο Αναμόρφωση Προϋπολογισμού και Τροποποίηση Τεχνικού

Προγράμματος του Δήμου οικ, έτους 2019

Εισηγητής Δήμαρχος

Θέμα 46 ο Έγκριση Οριστικών Πρωτοκόλλων Παραλαβής που αφορούν σε παροχές

γενικών υπηρεσιών
Εισηγητής Δήμαρχος

Θέμα 47 ο Αποδοχή όρων για τη λήψη επενδυτικού τοκοχρεολυτικού δανείου από το
ταμείο παρ/κων και δανείων, το οποίο εντάσσεται στο πρόγραμμα
«Φιλόδημος ι», σύμφωνα με το άρθρο 69 του ν. 4509/2017 και την
13022/19-4-2018 κοινή απόφαση των υπουργών εσωτερικών οικονομίας
και ανάπτυξης και οικονομικών (φεκ 1377/τ. β’/24-4-2018), όπως
τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 44173/24-8-2018 (φεκ3656/τ.β’/ 27-8-
2018) και ισχύει
Εισηγητής Δήμαρχος

Θέμα 48 ο Έγκριση Έκθεσης Εκτέλεσης Προϋπολογισμού έως και το 1ο Τρίμηνο

έτους 2019

Εισηγητής Δήμαρχος

Θέμα 49 ο Έγκριση Έκθεσης Εκτέλεσης Προϋπολογισμού έως και το 2ο Τρίμηνο

έτους 2019
Εισηγητής Δήμαρχος

Θέμα 50 ο Εκμίσθωση του κυλικείου του Κέντρου Ιστορικής Ενημέρωσης
Θερμοπυλών στην Τ.Κ. Θερμοπυλών (Κ.Ι.Ε.Θ.) με την διενέργεια
φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας

Εισηγητής Δήμαρχος

Θέμα 51 ο Περί «διαγραφής χρεών οφειλέτη του Δήμου από τέλη ακαθαρίστων

εσόδων (περιπ.1δ άρθρο 174 ν.3463/06)

Εισηγητής Δήμαρχος

Θέμα 52 ο Περί «διαγραφής χρεών οφειλετών του Δήμου από τέλη Κοιμητηρίου &

λοιπών οφειλών (περιπ.1δ αρθρο 174 ν.3463/06)

Εισηγητής Δήμαρχος

Θέμα 53 ο Ορισμός μελών της Επιτροπής του άρθρου 1 του Π.Δ. 270/81 για την
εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων του Δήμου Λαμιέων από την λήψη
της παρούσας & για το 2020

Εισηγητής Δήμαρχος

Θέμα 54 ο Συγκρότηση Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών
Διαφορών και Αμφισβητήσεων από τη λήψη της παρούσας και για το
έτος 2020
Εισηγητής Δήμαρχος

Θέμα 55 ο Ορισμός μελών για την συγκρότηση επιτροπής εκτίμησης & καθορισμού
τιμήματος καθώς & παράδοσης και παραλαβής εκποιούμενων,
αγοραζομένων, εκμισθωμένων, μισθωμένων κινητών & ακινήτων έτους
από την λήψη της παρούσας & για το 2020

Εισηγητής Δήμαρχος

Θέμα 56 ο Ορισμός υπευθύνων υπαλλήλων για τους λογαριασμούς της Τράπεζας

της Ελλάδος
Εισηγητής Δήμαρχος

Θέμα 57 ο Περί ορισμού Αντιδημάρχου και Υπαλλήλων του Δήμου μας για τη
Διαχείριση Τραπεζικών Συναλλαγών των κληροδοτημάτων αυτού

Εισηγητής Δήμαρχος

Θέμα 58 ο Σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών συγκοινωνιακού έργου μεταξύ

Δήμου Λαμιεων & « Αστικού Κτελ Λαμιας Α.Ε.»

Εισηγητής Δήμαρχος

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here