Οι ομάδες θα πληρώνουν και εργόσημο στους διαιτητές!

Όσοι είναι όμως άνεργοι θα χάνουν το επίδομα ανεργίας!

0

Όσοι συμμετείχαν σε αθλητικούς αγώνες εθνικών και τοπικών πρωταθλημάτων ως διαιτητές(κυρίως) ή ως προσωπικό αγώνων θα πρέπει να το σκεφτούν ξανά μετά την καθιέρωση εργόσημου με νόμο που ψηφίστηκε στη Βουλή γι’ αυτές τις κατηγορίες.

Ειδικά αν πρόκειται για δημοσίους υπαλλήλους ή συνταξιούχους ή ανέργους που είχαν ένα επιπλέον εισόδημα με τη συμμετοχή τους στα αθλητικά δρώμενα.

Το τελικό κείμενο του νομοσχέδιου, το οποίο δημοσιεύτηκε ολόκληρο στη Βουλή, στο άρθρο 279, προσθέτει μία νέα υποπερίπτωση εε’ στην περίπτωση Δ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του ν. 3863/2010, σχετικά με την ασφάλιση με εργόσημο και πλέον από τη δημοσίευση του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, οι διαιτητές, βοηθοί διαιτητές και παρατηρητές διαιτησίας των αγώνων θα υπάγονται στις διατάξεις των άρθρων 20 και 21 του ν. 3863/2010 και θα ασφαλίζονται με εργόσημο.

Επίσης στην υποπερίπτωση δδ’ στην περίπτωση Δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του ν. 3863/2010 αναφέρει ότι υπάγονται σε εργόσημο: Το απασχολούμενο προσωπικό από Π.Α.Ε., Κ.Α.Ε. και λοιπά νομικά πρόσωπα επαγγελματικού και ερασιτεχνικού αθλητισμού κερδοσκοπικά ή μη, αποκλειστικά και μόνο κατά τη διεξαγωγή αθλητικών αγώνων στα γήπεδα παντός είδους αθλητικών αγώνων, αμειβόμενο με την ώρα, την ημέρα, σε τακτά ή μη χρονικά διαστήματα.

Στο ανωτέρω προσωπικό περιλαμβάνονται οι ακόλουθες κατηγορίες εργαζομένων:

1. Το προσωπικό ασφάλειας και περιφρούρησης των αθλητικών αγώνων.

2. Το προσωπικό που παρέχει υπηρεσίες συντήρησης των αθλητικών εγκαταστάσεων, όπως φροντίδα/πότισμα χλοοτάπητα, συντήρηση γραμμών αγωνιστικού χώρου, λειτουργία φωτεινών πινάκων βαθμολογίας, κ.λπ.

3. Το προσωπικό διοικητικής και λειτουργικής υποστήριξης αθλητικών αγώνων, όπως: Ταμίες εκδοτηρίων εισιτηρίων, προσωπικό υποδοχής και φιλοξενίας θεατών, ελεγκτές εισιτηρίων, θυρωροί, κ.λπ.

4. Το προσωπικό εξυπηρέτησης φιλάθλων, όπως ταξιθέτες κ.λπ.

5. Το προσωπικό υποστήριξης της Γραμματείας Αγώνων (αφορά στους αθλητικούς αγώνες στους οποίους προβλέπεται Γραμματεία Αγώνων, π.χ. αγώνες καλαθοσφαίρισης, πετοσφαίρισης, κ.λπ.).

6. Οι παρατηρητές Αγώνων.

7. Οι κριτές Αγώνων (αφορά στους αθλητικούς αγώνες στους οποίους προβλέπονται Κριτές Αγώνων, π.χ. αγώνες στίβου).

8. Οι μεταφραστές αλλοδαπών αθλητών και τεχνικού επιτελείου (προπονητές, γυμναστές, κ.λπ.).

9. Το προσωπικό που απασχολείται στην εκφώνηση και τη μουσική επιμέλεια των αθλητικών διοργανώσεων.

10. Οι τραυματιοφορείς.

11. Το προσωπικό που παρέχει υπηρεσίες στάθμευσης αυτοκινήτων: Αφορά στα γήπεδα/στάδια που διαθέτουν χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων, η εκμετάλλευση του οποίου δεν έχει εκχωρηθεί/μισθωθεί σε άλλους φορείς ή ιδιώτες.

Επισημαίνεται ότι οι ανωτέρω κατηγορίες εργαζομένων εντάσσονται στην ασφάλιση μέσω εργοσήμου μόνο εφόσον: Απασχολούνται από νομικά πρόσωπα επαγγελματικού και ερασιτεχνικού αθλητισμού αποκλειστικά κατά τη διάρκεια διεξαγωγής των αθλητικών αγώνων, δεν συνδέονται με άλλη σχέση εργασίας με τους εργοδότες – νομικά πρόσωπα επαγγελματικού και ερασιτεχνικού αθλητισμού και δεν υπάγονται στην ασφάλιση άλλου φορέα κύριας ασφάλισης για την αυτή απασχόληση.

Το ποσό του εργοσήμου δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 5 ευρώ και ο χρόνος ισχύος του ορίζεται σε 4 μήνες από την ημερομηνία έκδοσής του.

Yπόχρεος έκδοσης του εργόσημου είναι αποκλειστικά ο εργοδότης ή εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος αυτού. Ο εργοδότης δηλώνει το είδος της παρεχόμενης εργασίας και καταθέτει το ποσό του εργοσήμου, το οποίο αντιστοιχεί στην αμοιβή του εργαζόμενου συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών.

Το εργόσημο εκδίδεται υπό τύπο πολύπτυχης ή δίπτυχης επιταγής και αντιστοιχεί σε συγκεκριμένη χρηματική επιταγή στην οποία περιλαμβάνονται το ποσό της αμοιβής του εργαζόμενου και το ποσό της εισφοράς υπέρ του οικείου ασφαλιστικού φορέα. Δικαίωμα εξαργύρωσης έχει αποκλειστικά ο αποδέκτης, δηλαδή το πρόσωπο που παρέχει την εργασία και αμείβεται για αυτή με το εργόσημο.

Η έκδοση και εξαργύρωση του εργοσήμου γίνεται από τους πιστοποιημένους φορείς (ΕΛΤΑ – Τράπεζες). Κατά την εξαργύρωσή του παρακρατούνται οι ασφαλιστικές κρατήσεις. Ο εργοδότης απευθύνεται στον φορέα έκδοσης του εργόσημου με το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας, Διαβατήριο ή άλλο στοιχείο ταυτοποίησης, τον Α.Μ.Κ.Α. και τον Α.Φ.Μ. του, όπως προκύπτουν από επίσημα σχετικά έγγραφα στοιχεία.

ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

Στην πράξη αυτό έχει σημαντικές επιπτώσεις για τους ανέργους, τους συνταξιούχους και τους δημοσίους υπαλλήλους που έχουν από τον αθλητισμό ένα επιπλέον εισόδημα.

Παράδειγμα ένας άνεργος που παίρνει επίδομα ανεργίας 400 ευρώ τον μήνα και παίζει διαιτητής σε έναν αγώνα τοπικού πρωταθλήματος παίρνοντας αμοιβή 30 ευρώ, από τη στιγμή που η ομάδα που θα τον πληρώσει θα του βάλει εργόσημο χάνει το επίδομα ανεργίας.

Συνταξιούχος κομισάριος παρατηρητής κριτής με το που κατατίθεται το εργόσημο στο όνομά του χάνει το 60% της σύνταξης και νοείται απασχολούμενος και όχι συνταξιούχος (Νόμος Κατρούγκαλου από 1/1/2017).

Δημόσιος υπάλληλος για να παίξει παιχνίδι επαγγελματικής κατηγορίας πρέπει να πάρει εδική άδεια αφού η σχετική εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών αναφέρει:

1. Μετά από άδεια ο υπάλληλος μπορεί να ασκεί ιδιωτικό έργο ή εργασία με αμοιβή, εφόσον συμβιβάζεται με τα καθήκοντα της θέσης του και δεν παρεμποδίζει την ομαλή εκτέλεση της υπηρεσίας του.

2. Η άδεια χορηγείται για συγκεκριμένο έργο ή εργασία μετά από σύμφωνη αιτιολογημένη γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου και μπορεί να ανακαλείται με τον ίδιο τρόπο. Η άδεια στους υπαλλήλους του Δημοσίου χορηγείται από τον οικείο υπουργό και στους υπαλλήλους των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου από το ανώτατο μονομελές όργανο διοίκησης και αν δεν υπάρχει τέτοιο όργανο, από τον πρόεδρο του συλλογικού οργάνου διοίκησης.

Πάντως υπάρχουν και θετικά καθώς το εργόσημο είναι ασφαλιστική εισφορά και σημαίνει ότι ειδικά τα νέα παιδιά θα προσθέτουν ένσημα από την ενασχόλησή τους με τον αθλητισμό προσφέροντας σχετικές υπηρεσίες κάτι που θα τους βοηθήσει στον ασφαλιστικό τους βίο.

Αυτό σημαίνει ότι από δω και πέρα όποιος ασχολείται με τον αθλητισμό θα έχει υποχρεωτική ασφάλιση( συνταξιοδοτική και ιατρική εφόσον καλύπτει τον απαραίτητο αριθμό ενσήμων ανά έτος).

Του Σωτ. Κέλλα
ΠΗΓΗ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here