Νόμος το 40% γυναίκες και στα βουλευτικά ψηφοδέλτια!

0

Κατατέθηκε στην Βουλή για συζήτηση και ψήφιση το “νομοσχέδιο-σκούπα” του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων, πρόληψη και καταπολέμησης της έμφυλης βίας – Ρυθμίσεις για την απονομή Ιθαγένειας – Διατάξεις σχετικές με τις εκλογές στην Τοπική Αυτοδιοίκηση – Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας ΥΠΕΣ »
Σχετικό άρθρο του lamiafm1.gr είχε δημοσιευθεί στις 3 Μαρτίου 2019
Άρθρο 15
Ποσοστό υποψηφίων κατά φύλο στις βουλευτικές εκλογές Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 34 που π.δ. 26/2012 (Α΄ 57) αντικαθίσταται ως εξής:
«Για την ανακήρυξη των εκλογικών συνδυασμών αυτοτελών κομμάτων,συνασπισμού συνεργαζόμενων κομμάτων και ανεξαρτήτων, ο αριθμός των υποψήφιων βουλευτών, από κάθε φύλο, πρέπει να ανέρχεται σε ποσοστό τουλάχιστον ίσο με το 40% του συνολικού αριθμού των υποψηφίων τους,αντιστοίχως, ανά εκλογική περιφέρεια. Τυχόν δεκαδικός αριθμός στρογγυλοποιείται στην επόμενη ακέραιη μονάδα, εφόσον το κλάσμα είναι ίσο με μισό της μονάδας και άνω. Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τις επόμενες εκλογές».

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here