Κτηματολόγιο: Εσείς ακόμη να δηλώσετε την ακίνητη περιουσία σας;

0

Με ανακοίνωσή του το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ καλεί όσους ακόμη δεν έχουν δηλώσει στα γραφεία κτηματογράφησης την ακίνητη περιουσία τους να σπεύσουν γιατί οι προθεσμίες στενεύουν.
Για πολλούς και διάφορους λόγους η προσέλευση το προηγούμενο διάστημα δεν ήταν ικανοποιητική. Θα πρέπει να υπάρξει θετική προτροπή μέσω επικοινωνιακής καμπάνιας και όχι απλά μικροπαρατάσεις τονίζει μιλώντας στον FM-1 ο πρόεδρος του ΤΕΕ Θανάσης Λυκόπουλος προσθέτοντας πως η ύπαρξη κτηματολογίο λύνει πολλά προβλήματα:

Με σημερινή του ανακοίνωση το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ( http://www.ktimatologio.gr/Pages/News.aspx?id=524 ) συστήνει στους πολίτες «να προσέρχονται στα γραφεία κτηματογράφησης, πριν τη λήξη των προθεσμιών υποβολής δηλώσεων, όπου θα πιστοποιείται μέσω συγκεκριμένης διαδικασίας η εμπρόθεσμη προσέλευσή τους και θα ορίζεται ραντεβού σε μεταγενέστερο χρόνο, προκειμένου να υποβάλουν χωρίς ταλαιπωρία τις δηλώσεις τους, όταν θα έχουν συγκεντρώσει όλα τα απαραίτητα στοιχεία. Η διαδικασία αυτή εφαρμόζεται ήδη για τις περιοχές που οι προθεσμίες λήγουν εντός του τρέχοντος μηνός».

Παράλληλα το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ διευκρινίζει ότι σε περίπτωση έλλειψης πιστοποιητικών ή δικαιολογητικών που εκδίδονται από υπηρεσίες ή τρίτους, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συνυποβάλλουν, κατά περίπτωση, με την δήλωση ιδιοκτησίας:

1. Σε περίπτωση Δήλωσης δικαιωμάτων με αιτία κτήσης κληρονομιά

Επειδή η έκδοση κάποιων από τα έγγραφα αυτά ενδεχομένως να καθυστερεί λόγω φόρτου των αρμόδιων υπηρεσιών, οι δικαιούχοι μπορούν να καταθέσουν τη δήλωσή τους, συνυποβάλλοντας οποιασδήποτε μορφής αποδεικτικό υποβολής της σχετικής αίτησης, όπως π.χ. μια απλή φωτοτυπία της πρωτοκολλημένης αίτησης. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να δεσμευτούν ότι θα προσκομίσουν το απαραίτητο έγγραφο αμέσως μόλις αυτό εκδοθεί.

2. Σε περίπτωση Δήλωσης δικαιωμάτων με αιτία κτήσης χρησικτησία

· Επισημαίνεται ότι αντί της υποβολής εγγράφων χορήγησης επιδότησης, ο δικαιούχος μπορεί να υποβάλει σχετική υπεύθυνη δήλωση, με εξουσιοδότηση προς το Ελληνικό Κτηματολόγιο για τη διασταύρωση του περιεχομένου της υπεύθυνης δήλωσης, με τα στοιχεία που τηρούνται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

· Επίσης, σε ό,τι αφορά στις ένορκες βεβαιώσεις, η όποια καθυστέρηση της σύνταξής τους, λόγω φόρτου των αρμόδιων αρχών, ενώπιων των οποίων συντάσσονται, δεν αποτελεί λόγο μη έγκαιρης υποβολής δήλωσης ιδιοκτησίας. Οι δικαιούχοι μπορούν, αφού δεσμευτούν με υπεύθυνη δήλωση κατά την υποβολή της δήλωσής τους, να προσκομίζουν τις βεβαιώσεις αυτές αμέσως μόλις συνταχθούν.

· Σε κάθε περίπτωση είναι υποχρεωτική η προσκόμιση του εντύπου Ε9 στο οποίο να αναφέρεται το δηλούμενο ακίνητο.

3. Για τον εντοπισμό και οριοθέτηση ακινήτου

Σε περίπτωση που οι πολίτες προτίθενται να υποβάλουν τοπογραφικό διάγραμμα, αλλά καθυστερεί η σύνταξή του, μπορούν να υποβάλουν εγκαίρως τη δήλωσή τους δεσμευόμενοι όμως με υπεύθυνη δήλωση για την υποβολή του τοπογραφικού αμέσως μόλις αυτό συνταχθεί, ώστε η δήλωσή τους να τύχει επεξεργασίας.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here