Εγκρίθηκαν από την Αποκεντρωμένη οι δημαιρεσίες του Περιφερειακού Συμβουλίου

0

Νομιμότητα αποφάσεων Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας σχετικά
με την εκλογή Προεδρείου του Περιφερειακού Συμβουλίου και μελών της
Οικονομικής Επιτροπής.

Με απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς
Ελλάδας  εγκρίθηκε ως νόμιμη η αρ. 199/2019 απόφαση του
Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας σχετικά με την εκλογή του Προεδρείου του για την περίοδο 1 Σεπτεμβρίου 2019 έως 7 Νοεμβρίου 2021, με την παρακάτω σύνθεση:
• Πρόεδρος : Ηλίας Σανίδας
• Αντιπρόεδρος: Σοφία Αγγελοπούλου-Παπανικολάου και
Γραμματέας: Δρόσος Παρασκευάς.
Όμοια και για το ίδιο ανωτέρω χρονικό διάστημα, εγκρίθηκε ως νόμιμη η αρ. 200/2019 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας σχετικά με την εκλογή των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με αντίστοιχη απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας .
Τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής έχουν ως εξής:
Τακτικά μέλη:
1) Αικατερίνη Καλαντζή
2) Κων/νος Αποστολόπουλος
3) Χαράλαμπος Σανιδάς
4) Χρήστος Δούρος
5) Βασίλειος Σιαλμάς
6) Δημήτριος Αναγνωστάκης
7) Κατερίνα Μπατζελή
8) Αναστάσιος Χρονάς
• Αναπληρωματικά μέλη:
1) Ιωάννης Περγαντάς
2) Κων/νος Γαλάνης
3) Μαρία Αναγνώστου
4) Σωτήριος Δρένιος,
5) Άννα Καρύκα
6) Γεώργιος Σκούρας
7) Νικόλαος Μπέτσιος
8) Ιουλία Καραβασίλη

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here