Δείτε τα θέματα της σημερινής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων

0

Συνεδριάζει σήμερα Τρίτη 19 Νοεμβρίου στις 10:00 το πρωί, στην αίθουσα συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του Δημαρχείου (Φλέμινγκ & Ερυθρού Σταυρού), η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαμιέων με 15 θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Θέμα 1 ο : Εξειδίκευση πίστωσης για διοργάνωση εκδήλωσης με θέμα:
«Παγκόσμια ημέρα για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών»
Θέμα 2 ο : Εξειδίκευση πίστωσης για διοργάνωση ημερίδας με θέμα : «Πρόληψη και
διαχείριση αισθηματικών διαταραχών – Όραση κα ακοή»
Θέμα 3 ο : Εξειδίκευση πίστωσης για Παιδιατρική κλινική εξέταση-Εμβολιασμό παιδιών
Ρομά στο Δήμο Λαμιέων
Θέμα 4 ο : Εξειδίκευση πίστωσης για τη συνδιοργάνωση δυο εκδηλώσεων στη δημοτική
πινακοθήκη Λαμίας «Αλ. Κοντόπουλος»
Θέμα 5 ο : Εξειδίκευση πίστωσης για την παράθεση δείπνου στα πλαίσια του
επιστημονικού συνεδρίου «Τοπική ιστορία και εκπαίδευση»

Σελίδα 2 από 3

Θέμα 6 ο : ΄ Καθορισμός ωριαίας αποζημίωσης μίσθωσης χωρίς διαγωνισμό ιδιωτικών
μηχανημάτων έργων, οχημάτων για την εκτέλεση εργασιών αντιμετώπισης εκτάκτων
αναγκών που θα ισχύει από 01-01-2020 έως 31-12-2020».
Θέμα 7 ο : Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής

ΘΕΜΑ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ
Θέμα 8 ο : Ανάθεση παροχής υπηρεσιών σε οικονομικό φορέα , προς τα
κληροδοτήματα αυτοτελούς διαχείρισης Δήμου Λαμιέων

ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΓΩΝ
Θέμα 9 ο : Κατάρτιση όρων διακήρυξης του έργου «Κατασκευή στεγάστρου στην πλατεία
Γιαννιτσιώτη – Κισσάβου» προϋπολογισμού μελέτης 53.500,00 €
Θέμα 10 ο : Κατάρτιση Όρων Διακήρυξης του έργου: «Επισκευή Αυλείου Χώρου 11 ου
Δημοτικού Σχολείου» προϋπολογισμού μελέτης 247.800,00 € με Φ.Π.Α
Θέμα 11 ο : Έγκριση 1 ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1 ου ΑΠΕ) «Επισκευές
–Βελτιώσεις Προαυλίων Χώρων Σχολικών Κτιρίων»
Θέμα 12 ο : ΄Έγκριση 1 ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1 ου ΑΠΕ) «Μεταστέγαση
Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.)»,
αναδόχου «Λ.ΚΙΤΣΟΣ Α.Τ.Ε.»

Θέμα 13 ο : Έγκριση του 1 ου Ανακεφαλαιωτικού πινακα εργασιων του έργου: «Κατασκευη
γηπεδου 5 Χ 5 στην Τ.Κ. ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ» προϋπολογισμού μελέτης 110.000,00 €
Θέμα 14 ο Έγκριση του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου:
«Τσιμεντοστρώσεις – Ασφαλτοστρώσεις οδών εντός οικισμών Δ.Ε. Λιανοκλαδίου»
προϋπολογισμού μελέτης 25.000€.
ΘΕΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Θέμα 15 ο : Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού – Έγκριση των τεχνικών
προδιαγραφών- Κατάρτιση όρων διαγωνισμού, για την προμήθεια: «Προμήθεια
κτηνιατρικών φαρμάκων και λοιπού κτηνιατρικού υλικού Δημ. Κυνοκομείου»
προϋπολογισμού μελέτης 69.190,19€

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here